9 - 12 nov 2021

Enkät

Till alla utställare på Elmia Subcontractor 2020

Hur tänker du kring ert företags deltagande på Elmia Subcontractor (förutsatt att restriktionerna för allmänna sammankomster släppts)?
Om Elmia Subcontractor inte kan genomföras som normalt, hur ställer du dig till att delta i ett annat digitalt format?