Vill du också ha en Smart Supplier?

I dagens konkurrensutsatta läge är det en stor fördel att ha smarta leverantörer, som kan erbjuda något mer än ”bara” den vara eller tjänst som står i bolagsnamnet. Vi kallar dem Smart Suppliers, ett epitet som passar på många av mässans utställare. Så här berättar årets ambassadörer om vad som gör dem till Smart Suppliers.

Tillverkningsindustrins ambassadörer 2019

Per Wilhelmsson, säljchef Industrial Sales Sverige och Norge, SKF Sverige (leverantör av lager och lagerenheter, tätningar, tjänster och smörjsystem) 

– Vi jobbar med att kombinera digitala data med vår långa erfarenhet av industrier och maskiner, för att uppnå optimal drift och förbättrad prestanda hos våra kunder. Genom fjärrövervakning via vibrationsanalyser, lageranalys och teknisk genomgång av driftsförutsättningar kommer vi till slut fram till ett konkret förbättringsförslag

Hur påverkar er ”smartness” relationen och arbetet med era kunder?
– Det ställer högre krav på öppenhet från båda sidor. Vårt uppdrag är mer än att bara leverera produkter, vi ska göra våra kunder mer konkurrenskraftiga ur ett internationellt perspektiv. Vi ska bidra till att de vinner den kampen, då vinner vi tillsammans med dem.

Daniel Larsson, vd Unnaryd Modell (helhetsleverantör av prototyper och lågvolymproduktion)

– Att vara uppkopplad mot kundens system för till exempel filhantering, leveransaviseringar, fakturering och kvalitetsdokumentation är en självklarhet för oss och ofta ett krav i fordonsindustrin. Det viktigaste för oss är därför den tekniska nivån på både komponent och kunskap som vi levererar till kunden.

Hur ser er ”smartness” ut i praktiken?
– Vid en prototyptillverkning, där vi ofta tillverkar de första fysiska artiklarna av en ny produkt eller produktvariant, handlar mycket om att utveckla och ha kontroll på tillverkningsprocessen. Vi säkerställer att kvaliteten och produktegenskaperna är jämförbara med en serieproducerad artikel, t.ex. med hjälp av datorsimuleringar av gjutprocessen. Då kan kunden göra verifiering och labbtester med rätt förutsättningar. Men det handlar också om att hjälpa kunden att öka sin kunskap. I flera fall har vi t.ex. haft genomgång med vår kund och en tänkt serieproducent för att dela med oss av lärdomar från utveckling och prototypframtagning, så att förbättringar kan diskuteras och misstag undvikas.

Linda Fransson, vd Gnosjö Automatsvarvning (specialist inom skärande bearbetning och svarvning)

– Vi besitter en stor problemlösningskompetens när det gäller produktion. Genom en bra dialog mellan oss och kunden kan vi hjälpa vår kund att få en bättre och/eller säkrare produkt.

Hur påverkar er ”smartness” arbetet med era kunder? 
– Det knyter ihop hela produktionskedjan. Vi tillför mervärde till deras produkt, får en bättre förståelse kring produktens användningsområde och kan fokusera på rätt saker.

Publicerad
2019-10-04
Bilder
Tillverkningsindustrins ambassadörer