Vill du också ha en Smart Supplier?

Med global konkurrens och teknikutveckling som rusar på är relationen mellan kund och leverantör allt viktigare. Inom t.ex. fordonsindustrin skapas redan idag så mycket som upp till 75% av förädlingsvärdet hos leverantören. Som leverantör gäller det att kunna erbjuda sin kund mervärde i lösningarna som levereras – men även vara ett smart val genom att erbjuda teknikhöjd, innovation, utveckling och flexibilitet. Vi kan kalla det att vara en Smart Supplier, ett epitet som passar på många av Elmia Subcontractors utställare. Så här berättar årets ambassadörer om vad som gör dem till Smart Suppliers.

Mia Gyllenhammar, vd Dreisen

(legotillverkare inom lödning och härdning)

– Vi är flexibla och hjälper kunden efter det behov de har just för tillfället. Förutom egen lödning håller vi utbildningar och går in som lödexpert hos kunden. Då kan vi t.ex. hjälpa till med utredningar, produktutveckling och kvalitetssäkring.

Hur påverkar er ”smartness” relationen med era kunder?
– Eftersom vi kan följa med kunden genom olika behovsfaser bygger vi en hållbar, långvarig och flexibel relation.

Andreas Ljungberg, vd Inxide

(leverantör av avancerade kompositlösningar)

– Vi är väldigt flexibla genom att vi jobbar nära kunden i deras digitala system. Dessutom har vi en djup kunskap inom de olika branscher där vi jobbar och kan använda teknik från olika industrigrenar på nya ställen. Fordonsindustrins processtänk och sportbranschens snabbhet i time-to-market är två exempel där vi kan ta vår erfarenhet från den ena för att lyfta den andra. 

Hur påverkar er ”smartness” relationen med era kunder?
– De upplever att de får en service utöver det som vi egentligen levererar. Tack vare bredden i vår kompetensser många oss som ett ganska stort företag och blir förvånade när vi presenterar våra sju medarbetare. Men att vi är en liten och snabbrörlig organisation gör att vi kan vara där kunden är, samtidigt som vi kan producera komponenter i hundratusentals ex om året. Den kombinationen har både våra kunder och leverantörer nytta av.

Bennie Forss, vd Zenta

(digitaliseringsbyrå) 

– Vi säljer inte bara en produkt utan är plattformsoberoende. Vi blir ofta spindeln i nätet när våra kunder driver sina digitaliseringsprojekt, de lämnar över ansvaret för integrationen till oss och låter oss välja bästa produkt eller lösning för just deras krav och behov.

Hur påverkar er ”smartness” relationen med era kunder?
– Kunden sparar tid och resurser när de låter experter som oss hjälpa till i beslut, det leder till högre kvalitet och framtidssäkrade lösningar.

 

Varje år utses ambassadörer för mässan, goda representanter för utställarna och leverantörsindustri som får agera ansiktet utåt för mässan under ett år. Läs mer om vad årets ambassadörer sysslar med och vad som gör dem till bra representanter för utställarna:

Dreisen: intervjun med Mia Gyllenhammar

Inxide: intervju med Andreas Ljungberg

Zenta: intervjun med Bennie Forss 

Publicerad
2018-09-13
Bilder