”Vi ska inte prata digitalisering”

Alla pratar digitalisering men det är en förlegad benämning på dagens utveckling, menar Magnus Melander, grundare av alliansen SMSE och en av landets ledande affärskonsulter inom IoT.
– Det är en digital transformation vi står inför och Sverige är en stormakt på området, det måste alla börja förstå.

Digitaliseringen är verkligen ingen nyhet, menar Magnus Melander. Utveckling från analogt till digitalt har pågått sedan 50-talet, inte minst med internet.  
– Det som är intressant idag är att göra hela processer digitala, från början till slut, och därmed också snabbare och kvalitetsmässigt bättre, säger han och förklarar att så fort den fysiska världen behöver vara med – t.ex. sensorer som talar om ifall ett fönster är låst, var godset är, när de beställda komponenterna kommer – skapar man en digital transformation, som möjliggörs av IoT.

Sverige en stormakt
Magnus Melander har jobbat med IoT under många år, även innan industrin var mogen för det. 2012 grundade han SMSE, Swedish M2M Service Enablers, en allians för svenska start-upbolag inom IoT, som idag har 65 medlemmar och 23 partners.
– Hela den svenska välfärden skapas av industrin. Det är viktigt att hitta sätt att få den att vara fortsatt framgångsrik, så jag samlade ihop ett gäng små smarta bolag med målet att lansera Sverige internationellt som ett bra ställe att leta kunskap och lösningar inom IoT. Idag kan jag se att vi har lyckats bra. Sverige har blivit en stormakt inom området tack vare den lilla armé med små IoT-bolag som vuxit upp.

Samma utmaning som när internet kom
I och med den digitala transformationen kommer varenda process i alla delar av världen att göras om totalt, enligt Magnus Melander.
– Verksamheter, människor och städer över hela världen står inför 20 nya år av otroligt stora förändringar. På gott och ont kan man tänka, men de kommer att ske. Precis samma utmaning som när internet först kom, säger han.

Samverkan stor och liten
För att klara utmaningen är samverkan en förutsättning, menar Melander och nämner Elmia Subcontractors en-dagsutställning Pop-up Expo, där industrin får möjlighet att knyta kontakt med små vassa IoT-bolag, som en bra språngbräda.
– Små aktörer behöver samverka med de som redan är etablerade och stora. Med dagens utvecklingstakt tar det för lång tid att bli stor på egen hand. Samtidigt måste du vara liten och fokuserad för att verkligen kunna vara innovativ. Därför finns ett ömsesidigt beroende mellan stora och små, säger han. 

Publicerad
2018-05-14