Veoneer sätter säkerheten i största fokus

När det kommer till säkra, bekväma och enklare transporter med autonoma fordon handlar allt om att känna tillit till produkten.  Detta är ett område som bilsäkerhetsföretaget Veoneer lägger all sin kraft på.

– Vi har jättefokus på detta och då inte bara på helt autonoma fordon utan även på system för förarstöd och aktiva säkerhetsprodukter, säger Magnus Nygren, utvecklingsansvarig Veoneer i Europa.

I och med den nya tekniken ställs också högre krav på de komponenter som levereras till bilindustrin. Det kommer alltid att behövas mekaniska grundkomponenter, men i Veoneers fall är det mjukvaran som ligger i fokus.

– Kvalitetstänket och värderingsgrunden är givetvis den samma, det är basen i själva arbetet. Vår tyngdpunkt är system- och mjukvaruutveckling där vi arbetar tillsammans med de stora kunderna på marknaden för att hitta lösningar och skapa förtroende för framtidens transport-lösningar, säger Magnus.

– Man kan säga att vi utvecklar mjukvara och hårdvara för olika huvudkomponenter som exempelvis kamera, radar och ADAS- ECU:er, samt det systemjobb som behövs för att knyta ihop dessa komponenter till en helhet. Utöver det så har vi tätt samarbete med bland annat vår delägda partner Zenuity för utveckling av olika systemlösningar till våra kunder. 

Grovt kan man dela in bilsäkerhet i två områden, passiv och aktiv, där den passiva exempelvis innebär bilbälten och krockkuddar som ska rädda föraren eller passageraren om olyckan är framme.

Veoneer jobbar främst med den aktiva säkerheten- den som ska se till att olyckan helst inte sker överhuvudtaget, men även styrenheter och sensorer till krockkuddar och bältesförsträckare. 

– Aktiv säkerhet och förarassistans kommer att bli en allt större del av den totala bilsäkerheten, vilket ställer allt högre krav på teknik och tillförlitlighet, men också på att lagar och regler följer med, speciellt när man pratar om helt autonoma fordon, säger Magnus. 

Veoneer blev ett självständigt företag den 1 april efter avknoppning från Autoliv.

I verksamheten ligger i sensorer och mjukvara för aktiv säkerhet, avancerade system för förarassistans och självkörande bilar samt högteknologiska bromskontrollsystem.

– Självkörande fordon är uppdelade i nivåer, level 1–5, där nivå fem är helt självkörande. Vi arbetar med samtliga nivåer och det är riktigt spännande, säger Magnus.

Hur ser tidtabellen ut? När tror du att vi kommer att få se självkörande bilar på våra vägar?

– En bra fråga. Utvecklingen går riktigt fort och det finns fordon som snurrar i Göteborg och andra delar av världen i avgränsade miljöer, men helt självkörande bilar i större skala är nog fortfarande några år borta.

 Se hela programmet för Subcontractor Direct här

Publicerad
2018-10-29
Bilder