Våga hänga på utvecklingstakten

Börja med att skapa en medvetenhet kring ny teknik i företaget. Våga sedan testa dina idéer. Råden gav Benny Guttman på Elmia Subcontractor och de handlar om den teknikomställning som vi just nu befinner oss i.

Nya teknologier som kommer de närmaste 5–10 åren eller teknologi som finns i dag men som ännu inte har uppnått sin fulla potential. Det är en kortfattad beskrivning av termen Emerging technologies. Frågan är bara hur industrin, och framför allt små och medelstora företag, ska förhålla sig till den nya tekniken.

Det fick sitt svar på Subcontractor Direct när Benny Guttman från Roland Berger besökte scenen.

– Det har alltid kommit ny teknik, skillnaden nu är att utvecklingen sker så kraftigt att det ger stora förändringar för både samhället och industrin, sade han under programpunkten ”Emerging technologies – hur ska industrin förhålla sig till utvecklingstakten?”

 

Samarbeta och testa

För att inte stanna i utvecklingen, gav Benny Guttman tre konkreta tips till de företag som vill förbereda sig inför kommande teknikskifte.

• Börja med att förstå och uppmärksamma problemet – men också möjligheterna – och börja med att titta på marknaden som ligger närmast till hands.

• Samarbeta och våga testa – även när det gäller effektivisering av den egna värdekedjan.

• Bygg upp en teknologikunskap och teknologikultur i företaget.

Publicerad
2017-11-15
Bilder
Benny Guttman från Roland Berger tillsammans med Johan Wangström, programledare för Subcontractor Direct.
Benny Guttman från Roland Berger tillsammans med Johan Wangström, programledare för Subcontractor Direct.