Ständig teknisk utveckling driver på Husqvarnas produktutveckling

Husqvarna arbetar ständigt med innovation och utveckling när det handlar om att producera nya produkter. Då är valet av leverantörer oerhört viktigt och termer som kvalitet och tillit blir nyckelord i urvalsprocessen.

– Vi strävar efter långsiktiga affärer. Då är det också viktigt att vi kan lita på varandra, säger Andreas Rangert, produktlednings- och produktutvecklingschef på Husqvarnadivisionen. 

I en värld som är i ständig teknisk utveckling när det handlar om automatisering och digitalisering är det av stor betydelse att ligga i framkant när det kommer till att arbeta fram nya produkter. På Husqvarna AB handlar utveckling mycket om kundinput, marknadsundersökningar och konkurrensjämförelser. Oavsett om det är en ny eller redan befintlig leverantör. 

– Det är oerhört viktigt att förstå vad som är kundens behov och vad fördelarna är med våra produkter. En viktig fråga är hur kvaliteten säkerställs. För oss är det grundläggande att välja komponenter som är hållbara över tid och att leverantören hänger med på kvalitetssidan, säger Andreas Rangert. 

– Därför arbetar vi allt mer med tidig leverantörsinvolvering och innovation. Vi vill använda våra nyckelleverantörer mer på ett tidigt stadium och drar nytta av deras kompetenser.

En viktig del i Husqvarnas produktutveckling är simulering, att testa och få produkten så rätt som möjligt från början innan man går vidare med traditionell utveckling. Kvalitet är A och O, liksom att ha en öppenhet så att båda parter känner att de går vinnande ur samarbetet.

– Vi arbetar självklart med olika processer för att ta fram nya produkter, något som vi har haft stor fokus på de senaste åren. Särskilt för mjukvaruutveckling är det viktigt att ha en väldigt agil process med snabba loopar säger Andreas Rangert.

– Men det handlar också mycket om rena förbättringar. Här gäller det att ha en bra balans.

Flera av Husqvarnas leverantörer är redan kända på marknaden, men företaget är öppet för att arbeta med fler partners. Det handlar om att hitta en bred och kvalitativ bas att stå på.

– Många nya kontakter kommer via våra medarbetare framförallt inom vår inköpsfunktion, men även via exempelvis nätverksträffar, seminarier eller konsortier, säger Andreas Rangert och nämner Elmia Subcontractor som en ”extremt intressant mötesplats” sett ur flera aspekter.

– Även om vi har en väldigt internationell leverantörsbas så finns ibland stora fördelar med svenska leverantörer och vi träffar många här på mässan i ett väldigt kompakt format så det är en stor fördel. Dessutom är det smidigt för vår del att den ligger så pass nära.

I ett av scenprogrammen under mässdagarna på Elmia Subcontractor kommer Andreas Rangert att berätta om hur Husqvarna tillsammans med sina leverantörer arbetar för att utveckla morgondagens produkter.

 

Läs mer om mässan och dess innehåll här

Publicerad
2018-10-08
Bilder