Flyg- och rymdindustrin ger nya affärsmöjligheter

Flyg- och rymdbranschen växer både i Sverige och globalt. Inom de närmaste 20 åren beräknas upp emot 20 000 nya flygplan att byggas världen över och rymdbranschen växer med nya tjänster för kommunikation, positionering, jordobservationer. Detta innebär nya affärsmöjligheter för svenska leverantörer. Men hur blir man leverantör till flyg- och rymdbranschen? Svaren ger Aerospace Cluster Sweden på Elmia Subcontractor.

Sommaren 2018 var den varmaste och torraste i mannaminne och den har satt ytterligare fokus på att jordens resurser måste hushålla med. Inom flygbranschen pågår sedan lång tid tillbaka forskning och utveckling för att minska miljöpåverkan. Gammal teknik håller på att fasas ut, vilket öppnar för nya möjligheter och affärer. El-drift, biobränsle och livscykelperspektiv är exempel på tre områden där flyg- och rymdbranschen är i behov av nya samarbetspartner. 

– Vi pratar om det som en resa; mycket handlar om att förstå vad man behöver göra och vilka förändringar som krävs. Oavsett om de är små eller stora. Det är en viktig insikt och vi försöker hjälpa företag att den göra resan – och det är faktiskt ett antal som redan har gjort den, säger Göran Berlemo, vd på Aerospace Cluster Sweden. 

Aerospace Cluster Sweden är enkelt förklarat ett nätverk för alla svenska företag och organisationer som är engagerade inom flyg- och rymdbranschen. Förutom stora företag som exempelvis GKN, Saab, RUAG finns det få svenska leverantörer till flyg- och rymdbranschen. Efterfrågan är stor både nationellt och internationellt för allt från företag som är bra på att hantera bagage till komponentleverantörer som kan leverera till de stora flygplanstillverkarna.

– Det är ingen enkel investering att ställa om till att bli leverantör till flyg- och rymdbranschen och som företag måste man tänka till. Därför behövs det mer kunskap om branschen och det kan leverantörerna få av oss, säger Leif Johansson, projektledare på Aerospace Cluster Sweden. 

En stor del av omställningen handlar om de höga krav som ställs på kvalitet och säkerhet. Något som både tar tid och kräver ett fokuserat arbete. Samtidigt, lyckas man landa rätt finns det stora möjligheter att lyfta ordentligt tillsammans med flyg- och rymdbranschen.

– Kravaspekten är en barriär, men när man väl har tagit sig över så är organisationen bättre rustad för alla kunder med höga krav på kvalitet och full spårbarhet. Att uppfylla de höga kraven ger givetvis tillgång till en marknad som inte alla företag är med och konkurrerar på. Många svenska företag, inklusive små och medelstora, har en bra potential att klara kraven och det är ett strategiskt beslut som måste tas av företagsledningen och ett arbete som sedan måste göras, säger Leif Johansson och fortsätter: 

– Det är många flygplan som kommer att byggas de kommande 20 åren och det finns många och allvarliga flaskhalsar i leverantörskedjan. Här kan svenska företag hitta en marknad och lösa dessa flaskhalsar. 

Göran Berlemo, vd och Leif Johansson, projektledare, Aerospace Cluster Sweden medverkar på scenen Direct torsdag 15 november kl 13.00 under rubriken ”Aero Space Cluster  Sweden - Så lyfter du med flyg- och rymdbranschen”

 

Se dagsprogram Subcontractor Direct

Publicerad
2018-10-11
Bilder