Inovias AI-lösning gav nytt liv till norrländskt vattenkraftverk

Börja där du står och bygg vidare på det du har. Med den filosofin har AI-experten Inovia gjort Saxnäs vattenkraftverk effektivt och lönsamt, genom att koppla upp gammal men välfungerande teknik.    

Vattenfall såg ingen lönsamhet i den avlägsna hydroanläggningen Saxnäs i Norrlands inland. Tekniken var från 1968 och allt måste skötas manuellt på plats. Då köptes vattenverket av en entreprenör med intresse för nya tekniska lösningar och en vision om att uppnå effektivitet och lönsamhet. AI-bolaget Inovia kopplades in och idag, knappt två år senare har produktionen ökat med 13 procent och lönsamheten med 43 procent.

– Många startar stora integrationsprojekt för att digitalisera verksamheten, men här har vi jobbat på ett annat sätt. Den befintliga utrustningen var visserligen från 60-talet, men fungerade bra mekaniskt. Vi utgick från den och kompletterade med uppkopplade kameror och sensorer, berättar Robert Berg, affärsutvecklare på Inovia Group. 

Stora mängder data

Sensorerna övervakar vitala delar och mäter prestanda, data från turbinens varvtal, värme på turbinlagren, nederbörd, vattendjupet i sjön uppström etc. Analoga mätare övervakas med Al-baserad bildigenkänning. Sedan skickas informationen till Inovias datasjö Insight, där analys sker. För att öka lönsamheten ytterligare, tillsattes externa data som väderprognoser, för att kunna förutsäga regnvattennivåer och hur mycket dammen bör fyllas med vatten. Dessutom kopplades data från energimarknaden, för att få indikationer på hur mycket man ska producera och när det är bäst att sälja. AI systemet justerar automatisk vattenflödet en gång i minuten, baserat på turbinens status, priser etc.

– Det handlar om insamling av väldigt många olika typer av data. Att hantera allt och kunna göra analyser i realtid, för att optimera processen, är så klart en utmaning. Det var viktigt att skapa ett användarvänligt verktyg för företaget som snabbt skulle ge avkastning, vilket vi lyckades med, säger Robert Berg. 

Saxnäs/Inovia är ett av många case på IoT Arena, där besökaren kan inspireras av faktiska, framgångsrika IoT-case från olika delar av industrin. 

Läs mer om IoT arena här

 

Publicerad
2018-10-26
Bilder