Film: Hur kan små och medelstora företags innovationskraft stärkas?

En definition av start-ups är företag yngre än sju år och som tagit in externt kapital. För den typen av företag och företagare finns olika stöd och innovationsmiljöer att söka sig till. Men hur är det för befintliga företag med nya idéer? Hur kan entreprenörskapet och innovationskraften hos dessa företag stärkas och synliggöras?

Paneldeltagare: 
Gustav Österström, vd, Science Park Jönköping
Lena Miranda, vd, Science Park Mjärdevi
Maria Rosendahl, chef Kompetensförsörjning och innovation, Teknikföretagen. 

Publicerad
2017-11-17