Hägglunds budskap på scenen fick effekt hos leverantörerna

När BAE Systems Hägglunds ställde sig på scenen under Elmia Subcontractor och sa att deras leverantörer inte höll vad de lovat fick det effekt.
Leveransprecisionen har förbättrats från leverantörerna.
Budskapet gick fram på scenen men det är mycket jobb kvar, säger Martin Johansson, inköpschef på BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik.

En av alla personer som intervjuades på scenen Elmia Subcontractor Direct var Martin Johansson. Bland annat berättade han att Hägglunds var långt ifrån nöjd med underleverantörernas leveransprecision. När vi nu pratar med Martin knappt fyra månader efter mässan så säger han att företaget märkt en generell förbättring bland leverantörerna. Leveransprecision har förbättrats, vilket han är mycket nöjd med.

- Det finns självklart de som är duktiga, men vi har allt för många som faller utanför vad vi egentligen kan tolerera. Det här var jag mycket tydlig med under intervjun då jag berättade att det är ett stort bekymmer för oss. Därför jobbar vi aktivt med att hitta ett antal nya leverantörer när befintliga leverantörer inte har koll på sin egen basordning.

Martin hade med sig ett flertal kollegor från Hägglunds under mässan, bland annat från inköpsavdelningen.

Vi har tecknat 20 sekretessavtal med potentiella leverantörer som vi träffade på Elmia. Det innebär inte med automatik att vi kommer att göra affärer med samtliga 20 företag. Sekretessavtal tecknar vi så snart vi vill diskutera med en tänkbar partner, just för att vi ska kunna vara konkreta i vår diskussion.

Finns det någon leverantör ni inte har – men söker?

- Vi ser additiv tillverkning son intressant för oss i framtiden. Att kunna printa komponenter med samma egenskaper som vi normalt tillverkar i metall är vi nyfikna på. Förutom att komponenterna ska uppfylla ett antal krav vad gäller exempelvis hållfasthet är självklart priset viktigt. Men vi tror att reservdelar eller delar när vi utvecklar nya modeller i många fall blir mer kostnadseffektivt att tillverka additivt. Kanske inte idag, men inom en snar framtid. Här vill vi gärna ha en partner som kan lära oss mer och bli en framtida leverantör, säger Martin Johansson.

Publicerad
2018-03-16