Emerging technology – var står vi egentligen?

Nya tekniker innebär nya förväntningar från kunderna. Nu gäller det för leverantörerna att sikta framåt och möta kundernas krav på utveckling och nytänk.

AI, AR, VR, 3D, IoT. Listan på nya tekniker som tar alltmer plats på marknaden kan göras lång. Disruptiva tekniker som skapar helt nya möjligheter, men som också utmanar industrin att anpassa sig och hänga med i utvecklingen. 

Sverige rankas ofta högt när man pratar om innovationskraft, men hänger alla med? Det är ingen tvekan om att efterfrågan i tillverkningsindustrin kommer att förändras i takt med de nya teknikerna. Autonoma fordon och eldriftens framväxt inom nya områden är två tydliga exempel. Vi frågade mässans ambassadörsföretag hur de jobbar för att hålla hög innovationsgrad. 

Bennie Forss, vd Zenta (digitaliseringsbyrå)

Hur jobbar ni med att vara innovativa?

– Vi jobbar ofta väldigt nära forskningsinstitut och universitet, men också över olika branscher och kan t.ex. applicera teknik från IT-branschen till fordonsindustrin och tvärtom. För oss är innovation många tillfällen att kombinera olika typer av befintliga tekniker i en ny lösning och ny miljö.

 Vilka krav upplever ni att kunderna ställer på leverantörsledet när det gäller innovationer och innovativa lösningar?

– I dagsläget är det faktiskt mer vi än kunderna som ställer kraven. Många vill göra innovation, men förstår inte vad det är. Då kan man heller inte ställa krav. Men framöver tror jag att kunder och leverantörer kommer att jobba mer automatiserat genom inköp och hela försörjningskedjan. Och man kommer att ställa högre krav på såväl kvalitet i tillverkningen som nya tekniker, nya material och nya lösningar. 

Mia Gyllenhammar, vd Dreisen (legotillverkare inom lödning och härdning)

Hur jobbar ni med att vara innovativa? 

– Nätverk och samarbete är ledorden för oss. Vi interagerar med andra verksamhetsområden och tillverkningsföretag för att hitta kreativa, kundanpassade lösningar med teknisk höjd. Att hjälpa varandra till affärer och att vara prestigelös, lyhörd och generös med sin egen kunskap ger en bra grund för bredare lösningar.

Vilka krav tror ni att kunderna kommer att ställa i framtiden?    

– Flexibilitet blir allt viktigare. Det kommer att behövas leverantörer som kan följa kunden utifrån varierande behov som skiftar över tid. Samtidigt blir världen mindre, och jag tror att produktionstekniska lösningar med hög kunskapshöjd och uppfinningsrikedom kommer att krävas för att vara framgångsrik leverantör framöver.

 

Publicerad
2018-10-29
Bilder