Bättre, snabbare och säkrare logistik med Prolog

Med ett nytt digitaliserat logistiksystem vill Proton Finishing bana vägen för ännu säkrare leveranser och snabbare besked om status på order. Nyheten presenteras på Elmia Subcontractor.

Kommunikation är grunden i alla goda relationer. Nu lanserar ytbehandlaren Proton Finishing det nya logistikprojektet Prolog som bland annat innehåller en webbaserad plattform där kunden kan följa flödet hela vägen och få snabba besked om orderstatus. Ny planeringsmetodik med nettobehovsnedbrytning är också en del i projektet.

– Framförhållning är en nyckelfråga för god logistik. Med Prolog skapar vi bättre framförhållning för kundernas behov och därmed också för vår beläggning. Det kommer att leda till säkrare leveranser och bättre besked till våra kunder om status på deras order, säger Per Ekholm, vd Proton Finishing.

Säkrare materialflöden – sänkta kostnader
Vinsterna med den nya logistikplattformen är flera, däribland säkrare materialflöden vilket i sin tur ger sänkta kostnader. Och i slutändan handlar det förstås om att utveckla försörjningskedjan i ett gemensamt system, leverantör-kund, för att ytterligare öka leveranssäkerheten – som betyder allt.

Prolog presenteras i ett av mässans seminarier, torsdag den 14 november, kl 10.30.
 – Men självklart kan man också komma till vår monter C02:27 så berättar vi mer om vinsterna med Prolog, säger Per Ekholm.

Fokus på hållbarhet och säkerhet

Proton Finishing ställer ut på Elmia Subcontractor tillsammans med systerföretaget Proton Engineering som levererar komponenter till fordonsindustrin. Tillsammans har man valt ett gemensamt fokus på frågor kring hållbarhet och säkerhet. Med krävande kunder och kritiska komponenter är säkerhet en ständig kärnfråga. Och hållbarheten tar sig många uttryck, allt ifrån korrosionsskyddande ytbehandling som förlänger livslängden på varje enskild detalj till medvetna investeringar för att sänka energiförbrukningen i själva produktionen.
 – Vi strävar också efter att gå över till direktleveranser till våra slutkunder för att kapa onödiga frakter och därigenom minska CO2-utsläpp, säger Per Ekholm.

Publicerad
2019-11-12
Bilder
Per Ekholm, vd Proton Finishing