Volvo Bussar möter framtiden på Elmia Subcontractor

Ny teknik och framtidens trender. Det är två områden där Johan Lindqvist, strategisk inköpschef på Volvo Bussar, ser Elmia Subcontractor som en viktig arena.

– Här vill vi ligga i framkant och redan i dag veta vad som är aktuellt om tre–fem år. Utbytet på Elmia Subcontractor ger alltid bra effekt, säger han.

Johan Lindqvist säger att det nu är en helt ny spelmarknad för underleverantörer och inköpare. Främst med tanke på ett pågående teknikskifte där exempelvis Volvo Bussar gått från dieselmotorer till eldrift. Det är på denna spelmarknad som Elmia Subcontractor spelar en viktig roll för framtidens inköpsprocesser.

– När jag besöker olika mässor tas det alltid upp intressanta ämnen och detta gäller speciellt för Elmia Subcontractor. För en strategisk inköpare som jobbar mycket med framtiden är det viktigt att se vad som händer i omvärlden och hur inköpsprocesserna förändras, säger han.

Teknikskiftet pågår främst inom fordonsindustrin och här är den nya batteritekniken till Volvos elbussar ett konkret exempel. Till ny teknik behövs det nya komponenter – och nya processer.

– Under de senaste åren har vi börjat skriva formella kontrakt i ett tidigt stadie av utvecklingsarbetet. För oss blir det en utmaning när vi måste välja leverantör innan vi ens har någon produkt, säger Johan Lindqvist.

Enkelt uttryckt, vid ett tidigt kontrakt vet Johan Lindqvist vad han vill se för resultat, men ännu inte hur produkten ser ut. Produkten utvecklas i samarbete med leverantören i stället för så kallad build-to-print.

– I framtiden blir det viktigare att en leverantör kan förse oss med såväl en hård produkt som med mjuka kringprodukter, samt vara en del i utvecklingsarbetet. Våra specifikationer blir allt vagare och produkten slutförs hos leverantören, som sitter med kompetensen, säger han.

Även när det gäller mjuka kringprodukter är batteritekniken ett bra exempel. Bussen behöver batterier, batterierna behöver laddstationer och laddstationerna behöver energiförsörjning. Att sy ihop en helhetslösning för kunden är givetvis en komplex utmaning för Volvo Bussar, men öppnar samtidigt för nya typer av leverantörer.

– Vi ser i dag många leverantörer som vanligtvis levererar till järnvägsbranschen eller annan rälsburen trafik, det vill säga fordon med elförsörjning, som är intressanta även för oss, säger Johan Lindqvist.

Publicerad
2015-08-13
Bilder
Johan Lindqvist, strategisk inköpschef på Volvo Bussar
Johan Lindqvist, strategisk inköpschef på Volvo Bussar