Professor Olaf Diegel:

”Våga och vinn”

Sverige ligger efter resten av Europa när det gäller forskning om 3D-teknik. Men det måste inte vara en nackdel.
– Se det som en möjlighet. De andra har redan gjort det tunga tekniska arbetet, säger Olaf Diegel, professor i produktutveckling vid Lunds Universitet.

Inom industrin konkurrerar Sverige till stor del med andra länder i världen som antingen har billigare arbetskraft eller lägre tillverkningskostnader. Det betyder att vi behöver konkurrera med innovation, för det är vi bra på, menar professor Olaf Diegel.

– Innovation, snabbhet och kvalitet är viktiga parametrar idag. Om vi satsar på additiv tillverkning nu och hittar mervärden som ingen annan har, då har vi potential att bli världsledande.

Olaf Diegel har nyligen flyttat från sitt hemland Nya Zeeland till Lund, och kan se den svenska industrin och forskningen ur ett internationellt perspektiv.
– Jag kommer från andra sidan jorden och förväntade mig att Sverige skulle ligga i framkant. Men jag upplever en ganska konservativ inställning – både inom industrin och hos myndigheterna – när det handlar om att ta till sig ny teknik som kanske kommer att förändra sättet som vi gör saker på. Det är lätt att hålla fast vid det man vet och kan, men ibland är det förändringen som verkligen ger möjligheten att vinna marknadsandelar.

Olaf Diegel är ett av flera tunga namn som föreläser på Elmia Subcontractors konferens Additive Manufacturing – State of the Industry den 11 november.

Publicerad
2014-11-04
Bilder
Professor Olaf Diegel
Professor Olaf Diegel