Pressmeddelande från Sinf:

Underleverantörerna nyanställer: ”utsikterna för 2014 är överraskande bra”

Idag presenterar Svensk Industriförening Sinf sin senaste Underleverantörsbarometer. Sifforna visar att drygt hälften av företagen ökat omsättningen och förväntar fortsatt ökad orderingång. Den mest glädjande indikationen är emellertid tilltron på 2014 och att produktionspersonal är den kategori medarbetare som efterfrågas mest.
- Drygt var fjärde underleverantör planerar att nyanställa. Utsikterna för 2014 är alltså överraskande bra, säger Anders Ekdahl, vd Sinf.

Publicerad
2014-02-06