”Subcontractor har varit en ’game changer’ för oss”

För sex år sedan ställde Eigenbrodt om sitt fokus mot nya kundgrupper. ”Rätt” besökare fanns på Elmia Subcontractor och idag finns bolaget med tidigt i utvecklingsprojekt inom möbelindustrin.  

Johan Karlberg, vd EigenbrodtHistoriskt sett har Eigenbrodt levererat främst till kunder inomindustri, marin och off-highway. Men för sex år sedan valde man att göra en satsning mot nya kundgrupper, där man kunde finnas med tidigare i utvecklingsprojekt och tillföra ett större mervärde.

– Våra kunder värdesätter hög kvalitet och låter sig inte låsas vid standardlösningar. Hela 90 procent av de gasfjädrar vi tar fram och tillverkar är helt kundunika. Och tack vare de kontakter som vi fått på Elmia Subcontractor har satsningen på möbler, rehab och produkter som underlättar vardagen vuxit stadigt i verksamheten, säger Johan Karlberg, vd Eigenbrodt.

Att låta kundens applikation styra valet av samarbeten, i stället för vilken bransch de verkar i har blivit ett vinnarkoncept för Eigenbrodt.

– Efter kundens förutsättningar och behov, oavsett bransch, tar vi fram en prototyp och låter dem testa, förklarar Karlberg och berättar att de väljer att visa produkternas funktioner i montern på mässan.

– Besökarna får klämma, känna och se hur våra gasfjädrar funkar, sedan leder det ofta till möten och diskussioner.

Karlberg menar att mässan i helhet också har varit viktigt för antalet nya kontakter som knutits.

– Elmia Subcontractor är renodlad och relevant, och mycket som visas ligger i teknikens framkant. Det gör att kvaliteten på besökarna blir riktigt hög.

Publicerad
2016-05-27
Bilder
Johan Karlberg, vd Eigenbrodt
Johan Karlberg, vd Eigenbrodt