Samarbete ska rädda industrin i Motala

Samarbeta istället för att motarbeta varandra. Det är så du vinner kunder i framtiden. Det menar nybildade Motala Industrigrupp som nu ställer ut på Elmia Subcontractor. 
– Med gemensamma krafter har vi större möjligheter att lyckas, menar Urban Jonsson, marknadschef för nybildade Motala Industrigrupp. 

Motala har av tradition haft betydande tillverkningsindustri. Under senare år har dock flera stora företag antingen lagt ned eller flyttat från orten. Men nu gör ett antal mindre företag en kraftsamling.
– I maj bildade vi Motala Industrigrupp, ett samarbete som ska stärka företagens konkurrenskraft, berättar Urban Jonsson.

Redan första dagen bestämdes att Motala Industrigrupp skulle ställa ut på Elmia Subcontractor.
– Det är ju Nordens största underleverantörsmässa, och jag vet hur betydelsefull den är – jag har gått här i närmare 20 år själv som inköpare ... Nu har jag bytt sida och vill visa upp vad vi i Motala Industrigrupp kan leverera. Visst har flera av våra företag ställt ut tidigare, som enskilda företag. Med en större monter, får vi större genomslag på mässan, menar Urban Jonsson.

De nio företag som ingår i gruppen sysslar med allt från konstruktion till bearbetning och ytbehandling. Och det är just vidden av kompetens som gör att de känner tillförsikt inför framtiden.
- Kunderna efterfrågar idag allt mer förädlade produkter. Om vi kan samarbeta och leverera en mer färdig leverans till kunden, ökar våra chanser att göra affärer, menar Urban Jonsson.

Publicerad
2014-11-11
Bilder