Så påverkas du av Brexit – expertpanel har svaren på Elmia Subcontractor

När Storbritannien ansöker om utträde ur EU under våren 2017 kommer det att påverka hela världsmarknaden. Frågan är bara hur. Det är huvudämnet för den paneldiskussion som arrangeras på stora scenen i hall D under Elmia Subcontractors första dag.

Den 23 juni i år röstade invånarna i Storbritannien för att lämna EU. Sedan dess har det inte hänt speciellt mycket. Den senaste informationen från Storbritanniens premiärminister Theresa May är att ansöka om ett utträde först i slutet av mars 2017.

Redan nu är det läge att förbereda sig inför den speciella dagen.

– Det är alltid värt att titta på valutaexponeringen för sitt företag, även om man nu är lite sen på bollen. I början av oktober blev det en rejäl försvagning av pundet när det kom nya signaler från François Hollande och Angela Merkel, som båda var väldigt tuffa i retoriken, säger Cathrine Danin, ekonom och expert på Storbritannien hos Swedbank.

Hon deltar i panelen tillsammans med Aidan Liddle, Deputy Head of Mission vid brittiska ambassaden i Stockholm, samt Erik Dahlberg, utredare vid enheten för EU:s inre marknad på Kommerskollegium.

– I nuläget är det oerhört svårt att säga hur svenska företag kommer kunna exportera till Storbritannien om, säg, fem år. Kanske blir det precis som i dag, kanske blir det väsentligt annorlunda, säger Erik Dahlberg.

Läget fram till slutet av mars nästa år, men även under de kommande åren som därpå följer, handlar mycket om att vänta och se. Två viktiga politiska frågor ska behandlas i Storbritannien under perioden – budgeten i slutet av november och fyra penningpolitiska beslut innan utgången av mars 2017. Båda kommer att bli avgörande för landets ekonomiska utveckling framöver.

– Det verkar som om britterna själva inte riktigt har vetat vad de vill ha. Men det senaste pekar på att de kan överväga någon form av hård Brexit, vilket innebär att de prioriterar immigrationsfrågan på bekostnad av att vara med i EU:s inre marknad, säger Cathrine Danin.

Paneldiskussion: Din vardag påverkas av Brexit

Tisdag, 8 november, klockan 14.30, hall D.

Paneldeltagare: Catherine Danin, ekonom och expert på Storbritannien hos Swedbank, Erik Dahlberg, utredare vid enheten för EU:s inre marknad på Kommerskollegium, Aidan Liddle, Deputy Head of Mission vid brittiska ambassaden i Stockholm.

Publicerad
2016-10-18
Bilder
Cathrine Danin, ekonom och expert på Storbritannien hos Swedbank.
Cathrine Danin, ekonom och expert på Storbritannien hos Swedbank.
Erik Dahlberg, utredare vid enheten för EU:s inre marknad på Kommerskollegium.
Erik Dahlberg, utredare vid enheten för EU:s inre marknad på Kommerskollegium.