Rörföretag gör cykelram och flyktingbostäder

Tre fjärdedelar av Halmstadsföretaget Heléns Rörs marknad handlar om maskinbyggnad, automotive samt bygg och konstruktion. Men deras stålrör, stänger och profiler är även efterfrågade för cyklar och bostäder som byggs för flyktingar.

Heléns Rör har varit med på Elmia Subcontractor i drygt trettio år. För företaget är mässan både ett bra tillfälle att träffa många av sina kunder och leverantörer, samt etablera kontakten med nya intressenter. Att vara här är också ett bra tillfälle att visa upp sin breda verksamhet och breda produktsegment, menar företaget.

– Vi hjälper till när behov uppkommer och står nära såväl kund som leverantör, säger Klas Johansson, produktspecialist.

Den aktiva rollen varierar efter hur uppdraget ser ut, men de är alltid måna om att vara involverade i hög utsträckning genast när ett projekt presenteras. Engagemanget och drivet är en del av företagsfilosofin.

– Vi vill gärna vara med redan i den inledande idéfasen. Exempelvis genom att presentera produktalternativ som kunden kanske inte är medveten om eller föreslå andra typer av fördelaktiga lösningar, säger Petronella Hyll, marknadschef för Heléns Rör.

– Att sälja rör, det kan vem som helst, grejen är att kunna lägga till något mer. Vi har en bred produktkunskap och det är vår främsta styrka, betonar Klas Johansson.

På årets Elmia Subcontractor har Heléns Rör valt att lyfta fram tvåför deras del lite udda produkter – en cykelram och ett hus för flyktingar.

Ramen, gjord i höghållfast precisionsstål, sitter på en Skeppshultscykel. Genom att byta från ett stål till ett annat har ramen plötsligt blivit ett halvt kilo lättare. Styrkan i ramen är dock fortfarande exakt den samma.

Huset som byggs för flyktingar har tillkommit genom projektet ”Boende för flyktingar”. Organisationen Better Shelter har på uppdrag av Ikea Foundation och UNCHR designat hus för flyktinganläggningar. Heléns Rör står för rörstommen, som endast väger 45 kilo. Under 2015 har det enligt beräkningarna levererats 30 000 sådana hus till krigsdrabbade områden.

Publicerad
2015-11-11
Bilder
Fyra representanter för Heléns Rör. Från vänster Petronella Hyll, Mikael Fransson, Klas Johansson och Mona Nilsson.
Fyra representanter för Heléns Rör. Från vänster Petronella Hyll, Mikael Fransson, Klas Johansson och Mona Nilsson.