Produktutveckling för ökad konkurrenskraft

Ingenjörsbyrån Conmore ställer ut på Elmia Subcontractor för att visa på vikten av effektiv produktutveckling.

– Det som vi tillför kunden är en vidareutveckling av deras produkter så att de ska bli mer konkurrenskraftiga, säger Joakim Olsson delägare av teknikkonsultföretaget Conmore.

Conmore är sprunget ur fordonsbranschen och dagens kunder är bland annat giganter som Volvo Personvagnar och Volvo Lastvagnar. Uppdragen handlar om allt från produktutveckling och mekaniska konstruktionslösningar till krocksäkerhet och verifiering. Joakim Olsson säger att Conmore vill tillföra kunden kunskap om hur en produkt kan konstrueras för att på så sätt möjliggöra serietillverkning.

– Vi vill även vara attraktiva för producerande bolag som jobbar mot större kunder, exempelvis fordonsindustrin eller annan industri. De kanske inte har någon egen konstruktionsavdelning och behöver därför tillskott med specifik kompetens.

Joakim Olsson berättar om ett typiskt uppdrag för Conmore där de var med och genomförde en kostnadsrationalisering av dukskyltar till Londons karaktäristiska dubbeldäckare. En dukskylt har många rörliga delar, är meka­niskt komplex och tar lång tid att montera. Tillsammans med kunden Mobitec satte sig Conmore ner och helt enkelt skruvade isär skylten för att gå igenom den i minsta detalj.

– Det finns alltid saker och ting att hitta. Framför allt om det är många monterings­detaljer som sätts ihop. Det går alltid att rationalisera någon skruv där, någon bricka där. Om det är stor volym blir det pengar av det, säger Joakim Olsson.

 

Vad är styrkan i er bransch?

– Vi lever i en föränderlig värld. För att vara konkurrenskraftig och ligga i framkant måste man vidareutveckla och förbättra produkter hela tiden. På så sätt ger man slutkunden ett mervärde, någonting mer än bara produktionen. Konkurrensen är fruktansvärt hård från utlandet när det gäller ren plasttillverkning och plåtpressning, säger Joakim Olsson.

Publicerad
2015-11-06
Bilder
Joakim Olsson och Anders Svensson grundare/ägare av teknikkonsultföretaget Conmore.
Joakim Olsson och Anders Svensson grundare/ägare av teknikkonsultföretaget Conmore.