Noga förberedelser ger bra matchmaking

Två välfyllda dagar med givande matchmaking på Subcontractor Connect. Det är kulmen för BorgWarner TTS AB. Deras medverkan på mässans matchmaking-arena har föregåtts av noggranna förberedelser. – Vägen till framgång är ett bra grundarbete innan, menar Ingvar Nilsson, inköpare på företaget.

BorgWarner TTS AB i Landskrona verkar inom automotivebranschen. Företaget gör delar och system till fyrhjulsdrift och har behov av duktiga och skickliga underleverantörer. Ingvar Nilsson menar att Subcontractor Connect är perfekt för deras vidkommande. Han lovordar särskilt den effektivitet som arrangemanget medför.

– Alternativet är att söka brett på nätet. Eller att åka runt på olika mässor och på det sättet knyta kontakter. Det här är att föredra. Genom att träffa alla på ett och samma ställe utförs jobbet på ett effektivt sätt, säger Ingvar Nilsson.

Subcontractor Connect är känt för sin starka verkningsgrad. Statistiken visar att närmare 40 procent av alla möten på mässans särskilda affärsarena leder till fortsatta kontakter. Ingvar Nilsson kan vittna om att upplägget har inneburit att BorgWarner TTS AB knutit nya värdefulla affärsband.

– Det är tredje året vi är med. Av de företag vi mött vid tidigare matchmaking har flera blivit viktiga leverantörer till oss. Vi växer kraftigt så vi har ett starkt behov att skaffa nya leverantörer, säger han.

I konceptet ingår en omsorgsfull förberedelsesträcka. För att vara säkra på att motparterna vid bordet i Jönköping stämmer in på målbilden sker en fördjupad översyn i förväg. Ingvar Nilsson berättar att BorgWarner TTS AB fick en begäran från totalt 26 företag om ett möte på Subcontractor Connect.

– Av dessa valde vi ut åtta som verkade intressanta utifrån den profil de presenterade. De har vi sedan träffat här ”face-to-face” i möten på vardera 30 minuter, förklarar han.
Almi Mälardalen/Enterprise Europe Network och FKG, som är med och arrangerar, matchar dessutom deltagarlistan mot företagens önskemål. Även den vägen har BorgWarner TTS AB blivit sammanfört med flera potentiella underleverantörer.

Publicerad
2015-11-12
Bilder
Det är här, på Elmia Subcontractor Connect, som Ingvar Nilsson och BorgWarner TTS AB funnit flera av sina underleverantörer.
Det är här, på Elmia Subcontractor Connect, som Ingvar Nilsson och BorgWarner TTS AB funnit flera av sina underleverantörer.