Konjunkturen pekar svagt nedåt – men fordonsindustrin visar god tillväxt

Den svenska teknikindustrin fortsätter att visa dämpad ordertillväxt och den tidigare positiva synen på konjunkturutvecklingen har vänt. Men för fordonsindustrins leverantörer syns en viss ljusning och förbättrad lönsamhet. Det framkom under tisdagens presskonferens på Elmia Subcontractor.  

Dämpningen i ordertillväxten för teknikindustrin i Sverige gäller både på export- och hemmamarknaden. Så länge den svenska teknikindustrin är beroende av den europeiska marknaden blir det svårt för Sverige att vända trenden. Det säger Bengt Lindqvist från Teknikföretagen.
– Europa har inte återhämtat sig riktigt än sedan finanskrisen, vilket både USA och Kina har gjort, Bengt Lindqvist.

Under presskonferensen presenterade Bengt Lindqvist Teknikföretagens konjunkturbarometer. Det framkom bland annat att den totala omsättningen under 2013 var 725 miljarder kronor. 65 procent av den svenska exporten går till Europa och Ryssland, knappt fem procent går till Kina och 10 procent till USA.
– Investeringsutvecklingen i USA är väldigt hög, synd att Sverige inte har vuxit sig starkare där, säger Bengt Lindqvist.

På plats under presskonferensen fanns också Sinf som presenterade sin årliga underleverantörsbarometer. Den visade bland annat att trots en relativt bra konjunktur vill det inte riktigt släppa för underleverantörerna.
– I slutet av 2013 var företagen rekordoptimistiska. Men oron i Ryssland och svaghet i ekonomin har hunnit i fatt och bromsat upp. Nu handlar det snarare om individuella möjligheter än branschuppgång, säger Anders Ekdahl, vd på Sinf.

Föregående kvartal trodde 67 procent av underleverantörerna på en fortsatt positiv konjunkturutveckling under hela 2014. Nu är motsvarande siffra 59 procent.
–  Svag lönsamhet, bristande försäljningskapacitet och bristande tillgång på kompetent personal anges som tillväxthämmande faktorer, säger Anders Ekdahl.

Någon som däremot var positiv och glad åt utvecklingen var Fredrik Sidahl, ansvarig för Fordonskomponentgruppen.
– Efter ett flertal rapporter som pekat på nedgång kan vi nu, utifrån en rykande färsk konjunkturbarometer, säga att vi ser en viss ljusning och förbättrad lönsamhet, säger Fredrik Sidahl.

Problemet säger han är att lönsamheten bärs upp av ett fåtal medelstora och stora leverantörsföretag, medan det stora flertalet av de små ”sladdar” efter och har negativ tillväxt. För att vända på detta anser Fredrik Sidahl att det är viktigt att regeringen och myndigheterna ger rätt förutsättningar genom tydligare lagstiftning, till exempel när det gäller betalningstider på fakturor. Leverantörernas syn på framtidsutsikterna i Sverige under det kommande året är fortsatt positiva, 91 procent svarar goda eller mycket goda. 

Publicerad
2014-11-11
Bilder
Bengt Lindqvist från Teknikföretagen presenterade under tisdagens presskonferens den årliga konjunkturbarometern.
Bengt Lindqvist från Teknikföretagen presenterade under tisdagens presskonferens den årliga konjunkturbarometern.