Innovativ teknik bakom energisnål motor

Synkronmotorn EMF ger inte bara lägre energi- och underhållskostnader. Den dynamiska prestandan bidrar även till högre produktionskvalitet.

– Det är ett helt nytt tänk bakom tekniken i motorn, säger Sten Sanderoth, vd på Nordela, som har agenturen för EMF i Sverige.

EMF är baserad på den patenterade motorprincipen LiProKa där rotorn och fältet roterar åt motsatta håll.

Den stora skillnaden mot traditionella lågvarvsmotorer är den patenterade motorprincipen LiProKa som EMF är baserad på. Det innebär att rotorn och fältet roterar åt motsatta håll. Den innovativa tekniken ger en verkningsgrad på upp till 97 procent och bidrar till en lägre energiförbrukning.

Eftersom tekniken fungerar utan växel uppstår det ingen effektförlust samtidigt som applikationen får en mjuk och tyst gång utan glapp. Frånvaron av växel reducerar behovet av kostsamma som annars kan uppstå på grund av underhållsarbete.

– Vissa kunder uppskattar att motorn drar lite energi, andra att de slipper växel. Så fördelarna för kunden beror lite på vilken bransch de är i, säger Sten Sanderoth.

I längden handlar det om sänkta driftskostnader. På en modern elmotor är inköpspriset 1–2 procent av den totala livslängdskostnaden, service står för ytterligare någon procent medan resten är energikostnader. Effektivare elmotorer kan därför ge både ekonomiska och miljömässiga vinster. Medelbesparingen för själva motordriften, jämfört med traditionella elmotorer, ligger på cirka 20 procent med den nya motorprincipen.

– Sparar man på energikostnaderna, tjänar man in det högre priset samtidigt som man bidrar till ett bättre klimat. Är det dessutom så att motorn är i drift dygnet runt, betalar det av sig fortare.

Synkronmotorn kan anpassas efter olika branscher, exempelvis industri, hissar och extrudering. Tack vare höga poltal bidrar tekniken till utmärkta dynamiska prestanda och en exakt varvtalsreglering. Något som bland annat resulterar i hög extruderingskvalitet.

– I princip kan kunden övertyga sig själv genom att bara känna på motorn i montern. Vi brukar ha en demoversion som gör att besökarna förstår hur tyst den är utan växel och att man verkligen sparar energi jämfört med en vanlig motor, säger Sten Sanderoth.

Publicerad
2016-09-14
Bilder
EMF är baserad på den patenterade motorprincipen LiProKa där rotorn och fältet roterar åt motsatta håll.
EMF är baserad på den patenterade motorprincipen LiProKa där rotorn och fältet roterar åt motsatta håll.