Första året med utställare från Afrika

En ny spännande kontinent är med på Elmia Subcontractor i år. För första gången någonsin deltar utställare från Afrika. Företagen kommer från Tunisien och har en gemensam monter samordnad av deras företrädare Faster Service.

– Kontakten med de skandinaviska länderna har hittills varit ganska liten. Vi ser därför som vårt uppdrag att skapa en bro mellan den tunisiska industrin och hela den nordeuropeiska marknaden.

Det säger Giuseppe Lupo och Gro Salicath Nielsen, teknisk direktör respektive marknadschef på Faster Service. Själva kommer de från början från Italien och Danmark, men har verkat i Tunisien under praktiskt taget hela 2000-talet. Båda har under de här åren upplevt hur den inhemska industrin vuxit i alla avseenden.

– I och med att Tunisiens industri i dag är så välutvecklad finner vi det naturligt att titta på den skandinaviska marknaden. De tunisiska företagen är utrustade med alla europeiska certifikat som erfordras, de erbjuder mycket konkurrenskraftiga priser, har hög flexibilitet när det gäller produktionen och en ledtid till Skandinavien på endast en vecka, förklarar Giuseppe Lupo och Gro Salicath Nielsen.

Samlingsmontern på Elmia Subcontractor känns givetvis mycket spännande.
– Vi besökte mässan 2013. Vi var mycket imponerade av mångfalden av produkter och alla högintressanta montrar från olika länder. Vi fann också ett stort intresse för tunisiska produkter som allmämt sett är ganska okända. Vi bestämde därför att skapa en tunisisk monter till i år.

– Men det har inte varit någon lätt uppgift. Sverige ses i Tunisien som ett land väldigt långt bort och kunskapen är liten om marknaden i den delen av världen. Vi har hur som helst åstadkommit en mindre monter till i år och förbereder en ännu större till 2016. Då kommer Tunisiens institution för export-PR, CEPEX, att delta.

Företagen i årets tunisiska monter representerar skiftande branscher. Demconstruct tillverkar bland annat ventilation- och fasadsystem, Soteca är koncentrerade på elektronik och Nielsen Textil Sourcing Sarl jobbar inom textil- och konfektionsindustrin.

– Det känns viktigt att marknadsföra Tunisien. Det är ett litet fredligt land i Afrika, med en växande ekonomi, som har oerhört mycket att erbjuda norra Europa, säger Giuseppe Lupo och Gro Salicath Nielsen.

Ett bevis på det framgångsrika fredsarbetet kom tidigt i höstas. Tunisiens kvartett för dialog erhöll Nobels fredspris för 2015.

Publicerad
2015-11-11
Bilder
Hamdi Abderrazak, Gro Salicath Nielsen och Giuseppe Lupo.
Hamdi Abderrazak, Gro Salicath Nielsen och Giuseppe Lupo.