Flygande start för populär match-making

Det blev hela 500 inbokade affärsmöten redan den första dagen för Subcontractor Connect, match-makingen mellan företag på Elmia Subcontractor som ger leverantörer och inköpare från hela Europa möjlighet att bygga grunden för värdefulla framtida affärer.

– Jag har träffat flera mycket intressanta underleverantörer som ska bearbetas när jag kommer hem, säger Fredrik Selander,Global Strategic Purchasing Manager på SKF efter det tionde och sista mötet för dagen och var väldigt nöjd med utgången.

Sammanlagt är 150 företag från cirka 20 länder föranmälda till match-makingen under mässan. Tidigare evenemang har visat på att hälften av alla möten ledde till fortsatt kontakt. Och i år är inget undantag.

– Det här är andra gången som jag deltar i Subcontractor Connect. Jag måste säga att det är ett väldigt givande, effektivt och smidigt sätt att träffa nya potentiella underleverantörer, säger Fredrik Selander.

I år fokuserar SKF främst på att hitta nya leverantörer av plåt till kullager, ytbehandling och bearbetning. Varje möte varar i cirka 25 minuter, med en kort paus emellan. Och 25 minuter räcker gott och väl, då alla kommer väl förberedda till mötet, förklarar Fredrik Selander.

– Det mest fantastiska är den geografiska spridningen. Under bara en dag har jag träffat underleverantörer från både Öst- och Västeuropa, för att inte nämna Asien. Hur ofta händer det annars? säger han.

– Nu åker jag tillbaka till mitt team, presenterar mina förslag och tillsammans väljer vi ut vilka kontakter vi ska gå vidare med.

Gemensamt för alla deltagare under Subcontractor Connect är att alla är där för att göra affärer.

En som har varit med sedan mitten på 1970-talet är Edward Kubalski, Managing Director på Kubalski Trading AB. Företaget jobbar mot Kina och erbjuder allt från verktyg och skivad bearbetning till elektronik. De nya kontakterna som Edward Kubalski har fått under Subcontractor Connect tidigare år har alltid på ett eller annat sätt lett till ett samarbete.

– När man kommer hit har man skalat bort mellankontakterna och det gör allt så mycket effektivare. Man sparar både tid och pengar, säger Edward Kubalski.

Publicerad
2015-11-11
Bilder
Fredrik Selander på SKF är mycket nöjd med utgången av Subcontractor Connect.
Fredrik Selander på SKF är mycket nöjd med utgången av Subcontractor Connect.
Edward Kubalski har varit med sedan mitten på 1970-talet.
Edward Kubalski har varit med sedan mitten på 1970-talet.
Subcontractor Connect fortsätter att bygga grunden för värdefulla affärer i framtiden.
Subcontractor Connect fortsätter att bygga grunden för värdefulla affärer i framtiden.