Flexibilitet formar framtidens inköp

Flexibilitet i leverantörsleden, outsourcing/insourcing och vilken produktion som kommer att ”flytta hem”. Det var några av de ämnen som diskuterades under tisdagens stora paneldiskussion om inköp på Elmia Subcontractor.

Sex namnkunniga chefer och experter från framstående svenska bolag diskuterade inköp på scen under rubriken ”Global Supply Chain Management – Past, present, future”. Några av de punkter som lyftes fram som extra viktiga för framgång framöver var ökad kunskap inom IT, ökade krav på personalen och vikten av flexibilitet. 

– Vi säkrar upp flexibiliteten genom att jobba mycket nära våra leverantörer, produktion och våra kunder. Vi försöker verkligen lyfta fram att vi investerar i en flexibel produktionsapparat, säger Bo-Inge Stensson, Senior Vice President, Group Purchasing SKF.

För Nolato, som är underleverantör, är flexibilitet en fråga om överlevnad.

 – Vår telekomverksamhet är den mest extrema när det gäller flexibilitet. Det kan handla om leverans av 150 000 enheter ena veckan och ingenting nästa vecka. Det är extremt viktigt för oss att kunna hantera det och det gör vi, säger Johan Arvidsson, Executive Director, Nolato Group.

Även flexibilitet i form av förmåga att gå med tidigt i utvecklingsprocessen, anta en affär och göra ett åtagande att leverera en produkt i morgon som i dag inte ens är designad, är en värdefull egenskap hos leverantören, menar Johan Lindqvist, Acting Vice President & Head of Purchasing Volvo Bus Corporation.

– Det är också en risk, en annan typ av flexibilitet.  Och jag upplever att vi som inköpsorganisationer behöver bli bättre på att specificera kraven. Att lyckas få ner förväntansbilden i en kontext där vi inte vet hur produkten kommer att se ut, säger han och får medhåll av Johan Larsson, forskare och Program Director Jönköping University.

– I de exempel där leverantören bjuds in tidigt och där man faktiskt delar med sig av mycket information, det är de företagen som lyckas bäst. Det är vad forskningen visar. 

En annan fråga var outsourcing/insourcing. Vad är strategiskt rätt att behålla i huset och vad bör läggas ut hos leverantör?

– Jag tror att det är oerhört viktigt att man har en marknadsbaserad strategi i vilken man reder ut väldigt tydligt, var, hur man konkurrerar och på vilket sätt man särskiljer sig från konkurrenterna. Där måste avstampet ligga. Ur det kan man sedan urskilja vilka som är de kritiska system, produkter eller tjänsteegenskaper som över tid kan uppehålla företagets konkurrenskraft, säger Kai Wärn,CEO Husqvarna Group och menar att det annars finns en risk att man ägnar sig för mycket åt att fundera vad man är bra på i stället för att tänka strategiskt.

Vilken typ av produktion tror då inköparna i panelen kommer att tas tillbaka till Sverige framöver? Svaret kom snabbt och säkert från Krister Jakobsson, Senior Director Scandinavian Purchasing Group.

– Den som har hög automatiseringsgrad. Vi sa redan för ett antal år sedan att där vi kan ha hög automatisering och hög effektivitet, där har vi mycket goda möjligheter att vara konkurrenskraftiga i Sverige.

Publicerad
2015-11-11
Bilder
Sex namnkunniga chefer och experter från framstående svenska bolag diskuterade inköp på scen under rubriken ”Global Supply Chain Management – Past, present, future”.
Sex namnkunniga chefer och experter från framstående svenska bolag diskuterade inköp på scen under rubriken ”Global Supply Chain Management – Past, present, future”.