Elmia Subcontractor utvecklar branschen – mässkontakt blir internationellt EU-projekt

Sverige ska tillsammans med Tyskland och flera andra länder ta fram en helt ny metod för produktutveckling inom fordonsindustrin. Detta i ett stort internationellt samarbete, som startats tack vare kontakter på Elmia Subcontractor 2013.

Den svenska industrins storsatsning på lättvikt, Sånätt, presenterades på Elmia Subcontractor i Jönköping 2013. Förutom innovativa prototyper kunde man också visa stora vinster med att involvera underleverantörer redan från start i utvecklingsprocessen. Det imponerade på den tyska besökardelegation som fanns på plats – med bland annat OEM-företag från Berlin-Brandenburg – som genast kopplade in utställande underleverantörer från sin region.
– Vi fick ett fantastiskt gensvar från de tyska parterna. De föreslog ett samarbete redan på mässan, berättar Stefan Svedhem, verksamhetsansvarig på Innovatum och svensk projektledare för det internationella projekt som nu formas.

Det nya projektets parter finns i Sverige, Tyskland, Slovenien och Holland. En första delansökan till EU:s stora forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 lämnades in i mars, och en avslutande del lämnas in i augusti. Om projektet godkänns får man ett helfinansierat stöd, för att på en internationell nivå ta fram en modell för hur leverantörer kan samarbeta i större utvecklingsuppdrag.
– Resultaten av Sånätt är klart innovativa. Nu hoppas vi att vårt samarbete ska leda till kunskap om olika sätt att leda och driva projekt, som tillvaratar olika arbets- och företagskulturer, säger Carl-Ernst Fortchert, chef för I-vector Innovationsmanagement och tysk projektledare för det internationella projektet. 

FKG:s vd Fredrik Sidahl ser mycket positivt på samarbetet.
– Tysk fordonsindustri är ett riktmärke, ett mål för Sverige, säger han och menar att nyckeln finns i det personliga mötet.
– Det är i mötet som idéer utvecklas och affärer görs. En fokuserad industrimässa med mötesplatser och intressanta seminarier är en önskedröm, som är verklighet på Elmia Subcontractor.

Elmia Subcontractors projektledare Karla Eklund är mycket glad över hur kontakterna som togs på mässan har utvecklats.
– Det är glädjande att se ett kvitto på att de personliga möten som sker här kan resultera i så här spännande projekt.

Publicerad
2014-04-14