Elmia Subcontractor öppnade för affär

Till årets Elmia Subcontractor blickar Unnaryd Modell ut mot Europa. Detta med den största investeringen någonsin i ryggen. Redan under höstens mässa fick företaget in flera intressanta leads.
– Jag tror stenhårt på ett spår som det säkert kommer att bli affär av och det är helt tack vare Elmia Subcontractor, säger Stefan Larsson, marknadschef.

När det nya järngjuteriet började byggas under sensommaren förra året var det Unnaryd Modells största investering i historien.

Trots att bygget var relativt nystartat när Elmia Subcontractor drog igång i november, kunde Stefan Larsson och hans kollegor ändå berätta om den plan som företaget hade sjösatt. I stort sett samtliga befintliga kunder besökte dem på mässan.
– Det finns ett antal leads att följa upp, men det är för tidigt att säga något om nya kunder för järngjuteriet. Det kommer i stället att vara tonvikten under årets mässa, säger Stefan Larsson.

Byggprojektet stod klart den 29 januari och installationen av maskinutrustningen planeras vara färdig i april.
– Vi kommer att göra en hybridlinje där vi gjuter aluminium och järn på samma linje, detta kommer vi att bli unika med, säger Stefan Larsson och fortsätter:
– För vår verksamhet med låg volym och prototyptillverkning, behöver vi kunna hantera relativt många olika sorters segment för att få bra feedback inför våra kunders serietillverkning. Framför allt handlar det om att få intern kunskap samt att utveckla framtida projekt.

Unnaryd Modell tillverkar prototyper till främst motor- och chassikomponenter till stora kunder som Volvo och Scania. En hel del kunder kommer även från verkstadsindustrin
I och med investeringen är Unnaryd Modell en komplett leverantör av gjutna produkter på både aluminium- och järnsidan.
– Det finns ingen annan leverantör i Sverige med det helhetskonceptet. Jag skulle nog även kunna säga att det är få i Europa, säger Stefan Larsson.
Det är en kraftig efterfrågan under de senaste åren som gör att Unnaryd Modell har haft såväl jobb som ekonomi för att kunna växa.
– Vi bygger mycket för att kunna satsa ut i Europa. Exportmarknaden verkar gå åt rätt håll för Sverige enligt en del ekonomer på de stora bankerna. Detta ska vi fokusera på under årets Elmia Subcontractor och hoppas givetvis att utländska besökare kommer till vår monter, säger Stefan Larsson och avslutar:

– Jag tycker att Elmia Subcontractor är den viktigaste samlingsplatsen för underleverantörer i Sverige.

Publicerad
2015-05-13
Bilder
Stefan Larsson, marknadschef, Unnaryd Modell.
Stefan Larsson, marknadschef, Unnaryd Modell.