Elmia Subcontractor en viktig bas för dansk industri

På uppdrag av 10 000 medlemsföretag arbetar Industrisamarbejdet i Danmark för att skapa bästa möjliga förutsättningar för danska företag. Ett led i detta är att årligen besöka underleverantörsmässan på Elmia.

– Att besöka mässan en gång är ingen gång. Det är mycket viktigt att hålla kontinuitet och återkomma, säger Anette Flies, koordinator.

Industrisamarbejdet Danmark vill förbättra sina medlemmars möjligheter till tillväxt och ökad konkurrenskraft. I år är det åttonde året i rad som Anette Flies från Industrisamabejdet Danmark är med på Elmia Subcontractor. I samlingsmontern presenteras olika
produkter – främst från metallindustrin – som visar medlemmarnas bredd.

Organisationen består av 10 000 privata företag inom tillverkning och tjänster. Och för att kunna möta nya krav från till exempel politiker, organisationer och andra företag är det viktigt att hålla en öppen dialog med den övriga industrin, menar Anette Flies.

– Elmia Subcontractor är helt klart vår största mötesplats. Vi träffar nästan alla våra medlemmars kunder här och får många möjligheter till spännande möten med profiler inom branschen. Det stärker föreningens externa kommunikation, för att inte nämna vägen vi banar för våra företag, säger Anette Flies.

Anette Flies och kollegan Finn E. Pedersen är mycket nöjda med antalet besökare tidigare år.

– Hittills har vi aldrig varit missnöjda med utfallet på mässan, och så lär det förbli, säger han.

Publicerad
2015-11-10
Bilder
Anette Flies och Finn E. Pedersen från Industrisamarbejdet Danmark på Elmia Subcontractor.
Anette Flies och Finn E. Pedersen från Industrisamarbejdet Danmark på Elmia Subcontractor.