Ejot & Avdel löser monteringsindustrins problem

Ejot & Avdel lanserar två helt nya koncept under Elmia Subcontractor – Ejoweld och Ejot FDS. Två tekniker som löser monteringsindustrins problem med att fästa lätta och hårda material med varandra.
– De här teknikerna är utmärkta för både fordonsindustrin och den generella tillverkningsindustrin, säger Gunnar Nygren, försäljningsingenjör på Ejot & Avdel.

Utvecklingen inom fordons- och tillverkningsindustrin går allt mer mot lättare konstruktioner. Detta innebär samtidigt utmaningar för monteringen.
Stål, aluminium och komposit är nämligen svåra att foga samman i en säker och produktionsrationell process. Ejot FDS och Ejoweld är Ejot & Avdels svar på att lösa problemet.
– Fördelen är att det går att använda material med mycket hög hållfasthet, upp till 1 800 megapascal för Ejoweld, tillsammans med hög driftsäkerhet och en kontrollerad process, säger Gunnar Nygren.

Ejot FDS är ett flytborrande skruvsystem som sammanfogar materialen utan att behöva förstansa några hål. Den används dessutom där det inte går att komma åt komponenterna från båda hållen. Ejoweld bygger på så kallad friktionssvetsning och klarar av att sammanfoga olika material med hög hållfasthet.
Båda koncepten är anpassade för automation och gör det möjligt att sammanfoga allt från plast till mycket hårda stålkvaliteter.
– Att stå med muttrar och bultar finns det ingen tid för – saker måste kunna automatiseras, säger Gunnar Nygren.

Lanseringen av Ejot & Avdels nya koncept syns tydligt i deras monter under Elmia Subcontractor. Ejoweld demonstrerar live och Ejot FDS genom en bilkaross monterad enligt konceptet.
– Elmia Subcontractor betyder väldigt mycket, särskilt när vi lanserar en världsnyhet som Ejoweld. Mässan är även bra för att träffa befintliga och nya partners, säger Gunnar Nygren.

Publicerad
2014-11-11
Bilder
Gunnar Nygren, Ejot & Avdel.
Gunnar Nygren, Ejot & Avdel.