Digitaliserad process utvecklar industrin

Lärandebaserad maskinoptimering-MachOp är ett pilotprojekt i Vinnovas satsning på den digitala fabriken. Med hjälp av ett automatiserat processflöde kan eventuella fel upptäckas i ett tidigt skede. Projektet har pågått under snart ett år (fortsättning på ett tidigare projekt - AProC) och målet är att medföra vinster för svensk tillverkningsindustri.

En utmaning som finns i industrin är att tillverkningsprocesserna har en variation som hindrar uppfyllandet av montering, estetiska krav och svårigheter att nå önskad form. Dessutom ökar kostnaden för geometriska defekter ju längre ner i processkedjan man kommer, därför är det viktigt att upptäcka dessa brister så fort som möjligt.
– Målet är att kunna montera ihop detaljer så nära slutresultatet som möjligt, om möjligt i ett tidigt skede och på så vis få en produkt som håller. Det finns inga detaljer som är perfekta enligt ritningen, alla varierar. Processerna är som de är och det går inte alltid som det är tänkt från början, säger Alf Andersson, projektledare för MachOp och teknisk specialist på Volvo Cars.

Pilotprojektet har tittat på tekniken att kunna mäta i linjeproduktion och effektivisera den. Utmaningarna har varit att kunna mäta rätt och analysera resultaten. Det resulterar i värdefull information som kan användas mellan de olika systemen för att kunna effektivisera flödet.

– Volvo går mer och mer mot att kunna mäta de produkter som de har i processen. Om någon del inte fungerar måste vi veta vad som ska ändras för att processen ska fungera igen, säger Alf Andersson.

Under processtillverkning har produktionen tidigare varit beroende av operatören. Beslut som tas grundas på operatörens erfarenhet och kompetens.
– Tanken med vårt projekt är att systemet istället ska berätta för operatören vad denne ska ta för beslut. Det leder till att produktionen automatiseras och eventuella fel går att hitta i ett tidigare skede, säger Alf Andersson.

 

Vad löser projektet för problem?

– Vi vinner mycket ledtid då processjusteringar sker per automatik vilket minskar antalet operatörer då det blir en automatiserad process. Tanken är att det ska gå att använda i vilken sammansättningsindustri som helst i framtiden. Det behöver inte vara i just fordonsindustrin, säger Alf Andersson.

Projektet är snart i hamn och tankar finns redan kring vad nästa steg kan bli.

– Mer industrinära exempel som att kunna titta på en komplex process som hanterar felorsaksanalys. Nummer ett är att kunna stödja operatörerna i felsökning, blir det mycket data så måste operatören kunna se vad det innebär och sortera ut och analysera rätt, menar Alf Andersson.

 

Hur kommer MachOpt att påverka konstruktörer och produktutvecklare?

– För att göra en bra konstruktion gäller det att den är lämplig för en effektiv tillverkningsprocess. I MachOpt utvecklas metodik för att skapa förutsättningar för en effektiv process där variationer snabbt kan omhändertas utan att behovet av efterjustering blir så stort. Med detta kan alltså konstruktörer och produktutvecklare göra mer avancerade produkter där processvariationen är en minskad kritisk faktor eftersom den kan tas om hand av processen automatiskt, avslutar Alf Andersson.

Publicerad
2016-10-24