Business Sweden vill nå ut till företagen

Rakt på sak – för att skapa affärer. Så går det att sammanfatta huvudsyftet med den omorganisation som Business Sweden just nu genomför.
– Vi vill tillbaka till en verksamhet som gör det lättare för företagen att komma direkt ut på marknaden, säger Fredrik Fexe, strategichef på Business Sweden, som kommer till Elmia Subcontractor under exportdagen.

Utmaningen för Business Sweden är att öka den internationella expansionen inom svensk tillverkningsindustri – utan att tappa arbetstillfällen i Sverige. Därför är det också extra mycket fokus under hösten för att klara av utmaningen.Fredrik Fexe hoppas dessutom att frågan dyker upp under Elmia Subcontractor och Undexos debatt om möjligheterna för svensk export.
– Vi sneglar mycket åt Tyskland som har många duktiga underleverantörer på den internationella marknaden men som samtidigt har lyckats ha kvar produktionen i landet. Det här är en viktig fråga för Sverige och vårt fokus på tillverkningsindustrin har därför ökat markant, säger Fredrik Fexe.Han vill även förmedla vikten av att små och medelstora företag etablerar sig utanför Europa.
– Tyskland, England och Frankrike är viktiga europeiska närmarknader för svenska företag. Men det finns även stor potential på tillväxtmarknader som Indonesien, Indien, Sydkorea och Mexiko. Här ser vi att det finns mycket mer att ge med en nära tre gånger högre tillväxt än övriga världen, säger han.

Uppdraget för Business Sweden är samma som tidigare – att få Sverige att växa genom att få ut svenska företag på en global marknad. Att arbeta med små och medelstora företag är centralt för att uppdraget ska bli en framgång. Samtidigt är det mycket som blir nytt i samband med omorganisationen och flera projekt syftar till att göra det smidigare för företagen att få snabb vägledning.
– Vi vill att svenska bolag ska utnyttja vår lokala närvaro och kunskap mycket mer. Därför blir det nu enklare att kontakta oss och ta del av vårt stöd, säger Fredrik Fexe.

Med 64 kontor på 55 marknader sitter Business Sweden inne på mycket kunskap om internationell expansion. Det handlar om allt från generell export- och handelsinformation till utbildningar och kompetensutveckling. Business Sweden kan till exempel hjälpa företag att både förstå en viss marknad och identifiera nyckelkunder.
– Våra regionala exportrådrådgivare erbjuder handgriplig hjälp och guidar företagen till rätt typ av stöd i Sverige och på våra utlandskontor, säger Fredrik Fexe.

Publicerad
2014-10-14
Bilder
Fredrik Fexe strategichef Business Sweden Foto Business Sweden
Fredrik Fexe strategichef Business Sweden Foto Business Sweden