Billiga inköp kan ge högre slutkostnad

Med en tydlig inköpsstrategi kan inköpen göras mer strategiska och med bättre precision. Men en inköpsavdelning med bonusar och mätetal mot låga inköpspriser kan motverka företagets affärsidé. Det menar Jenny Bäckstrand vid Tekniska högskolan i Jönköping.
– Inköpare måste kunna säga nej och inte bara köpa in billiga komponenter. Det kan nämligen ge högre kostnader i slutändan, säger hon.

Forskningsprojektet ”KOPeration” har tagit fram en metod och ett arbetssätt som företag kan använda för att välja rätt leverantör vid en viss situation. Genom att differentiera inköpen går det att fokusera dels på minskade kostnader för standardartiklar, dels på leveranshastighet för kundanpassade artiklar.
– Valet av leverantör bör bero på om det är kundanpassade artiklar som ska köpas in eller inte, säger Jenny Bäckstrand, doktor i produktionssystem med fokus på inköp och produktionslogistik, som finns på scen under Elmia Subcontractor tillsammans med Mikael Göthager, Senior Supply Chain Developer på Ericsson.

Metoden identifierar graden av kundanpassning för varje enskild artikel som ingår i en produkt och visar hur stor del av den totala försörjningsledtiden som är inköp och hur stor del som är intern tillverkning. Med den hjälpen går det att minska utgifterna för bundet kapital.
– Lokala underleverantörer måste informera kunden om fördelen med korta ledtider i form av minskat behov av säkerhetslager, ökad flexibilitet, färre risker och spekulationer samt förbättrade prognoser, säger Jenny Bäckstrand.

En differentierad inköpsstrategi kan dessutom stödja den övergripande företagsstrategin. Om det till exempel är företagets affärsidé att erbjuda genuint hantverk och att vara följsam mot kunden – då ska de inte driva sina inköpare att jaga efter lägsta pris eftersom det inte stödjer företagets konkurrensfördelar.
– Med fel utformade bonussystem får ofta inköp, produktion och marknad suboptimerade mål som inte allt för sällan är motriktade. Medarbetaren på de enskilda avdelningarna gör därför inget fel i sig, eftersom det är så deras arbete mäts och styrs, säger Jenny Bäckstrand.

Blir det inte dyrare att köpa kundanpassade produkter från svenska underleverantörer?
– Inte totalkostnaden per automatik. Ett av företagen i vårt forskningsprojekt hade ofantliga förseningsavgifter om de inte levererade sina komplexa produkter i tid. Om inköparen då styrs till att jaga styckpris för att spara ett par kronor med förlängd leveranstid som följd och straffavgifter på flera 100 000 kronor, är det då billigare?

Publicerad
2014-10-28
Bilder