Autodesk kapar produktionstiden

Kapa ledtider, minska produktionstiden och jobba effektivare med produktutveckling. Så framhäver Autodesk sina senaste konstruktionslösningar, däribland 3d-designverktyget Inventor samt den molnbaserade lösningen Fusion 360. som företaget visar upp under Elmia Subcontractor.

– Förhoppningsvis kan de kapade ledtiderna innebära att företag kan öka produktiviteten, säger Rikard Levenstam, Technical Sales Development Manager på Autodesk.

Inventor HSM, som är ett integrerat CAD och CAM-verktyg, har funnits på marknaden i ett par år. Men det är först nu som det börjar slå igenom riktigt ordentligt på den nordiska marknaden, berättar Daniel Börjesson, Business Development Manager.
Med ett integrerat system kan designer och ingenjörer skapa produkter med ett enda verktyg.

– Det är ett sätt att framför allt öka produktiviteten. Allt är integrerat i programmet vilket gör att man exempelvis kan skriva ut i en 3d-skrivare för att senare fräsa samma modell i en fräsmaskin, säger Daniel Börjesson.

Under Elmia Subcontractor visar Autodesk upp programmet i sin monter och man har även två 3d-skrivare på plats. Dessutom kommer Autodesk på torsdagen att arrangera ett seminarium under Functional Food, där de berättar om hur de ser på trenderna inom konstruktion och design.
Autodesk har deltagit på Elmia Subcontractor i drygt tio år och under mässan träffar de såväl nya som befintliga kunder.

– Det är den mässan som är bäst för oss att besöka. Målgruppen är helt rätt och dessutom ligger den bra belägen i Sverige. Vi vill så klart träffa nya kunder och sprida vårt budskap att vi har lösningar som kan täcka upp bitar som företag inte har idag, avslutar Daniel Börjesson.

Publicerad
2015-11-11
Bilder
Daniel Norén, Autodesk, med en racerbil som han har designat i Autodesks molnbaserade tjänst Fusion 360.
Daniel Norén, Autodesk, med en racerbil som han har designat i Autodesks molnbaserade tjänst Fusion 360.