Proton Finishing

Proton Finishing storsatsar i Anderstorp och Forsheda

Proton Finishing storsatsar för framtiden och investerar 50 miljoner i sina anläggningar för pulverlack och ytbehandling. Med kraftigt ökad kapacitet blir Proton Finishing en av de ledande aktörerna på marknaden.
– Nu kan vi erbjuda våra kunder svenska kvalitetstjänster som motsvarar kraven på internationell nivå, säger Henrik Dyberg som är operativ chef.

Det är Proton Finishings anläggningar på Industripulver i Anderstorp och i Forsheda som just nu är föremål för den största investeringen i företagets historia.

På Industripulver i Anderstorp har linan för pulverlack genomgått en fullständig förvandling med nya ugnar, lackboxar, transportband och kylzoner. Anläggningen är redan i drift och det kommande halvåret kommer den att toppas med ett nytt godshanteringssystem. Det handlar om en kapacitetsökning på runt 50 procent, konstaterar Henrik Dyberg.
– Nu har vi en av de effektivaste pulverlacklinorna på den svenska marknaden – samtidigt som vi verkar geografiskt nära de ledande svenska producenterna.

I Forsheda är det trumlinan för ytbehandling med zink och nickel som har genomgått en ombyggnation i två steg. Här ligger den förväntade kapacitetsökningen på 35 procent och anläggningen hör nu till de bästa i Europa. Kunderna finns inom både fordons- och byggindustrin med olika typer av fästelement som den vanligaste produkten.

Investeringarna kommer även att ge stor effekt i Proton Finishings hållbarhetsarbete. Modernare teknik i pulverlackeringslinjen ger minskad energi- och vattenförbrukning. I ytbehandlingen har man ökat återvinningen av vax i den egna processen.

http://www.proton.se/sv-se/finishing/aktuellt/proton-finishing-vaxlar-upp/

Publicerad
2017-10-23
Bilder