Viexpo

Nordisk kvalitet & kompetens med Viexpo

Kom och träffa specialister på krävande arbeten till industrin i Viexpos sammontrar A03:18 och B04:36!

I år har vi med oss 14 högklassiga underleverantörsföretag från Finland i två sammontrar.
I monter A03:18 presenteras:
BS-Metall Ab Oy; specialist på krävande finmekaniska komponenter
Novacast Oy; expert på aluminiumgjutningar och monteringsfärdiga aluminiumkomponenter
Paakkilan Konepaja Oy; proffs på tillverkning av komponenter för medeltunga maskiner
Jakobstads Mekano Ab; expert inom maskinbearbetning, licenssvetsning samt lösningar för kvalificerade tillämpningar inom industrin samt för sjöfarts- och transportbranschen.
SOP-Metal Oy; Bäst i Finland på strömskenor och skensystem i koppar och aluminium, från lågspänningsskenor till stora industritransformatorer.
Nordic Flanges Oy; en av Europas ledande tillverkare och lagerhållare av standard- och specialflänsar i alla typer av rostfria material, kolstål och aluminium.
Virtain Muovityö Oy; designar och tillverkar tekniska plastkomponenter och lösningar till industrin. De erbjuder bl.a. formblåsning och formsprutning.
Metalpower Oy är en komplett kontraktstillverkare av metallprodukter och -komponenter, och erbjuder bl.a. rörbockning, svetsning, svarvning, fräsning, ytbehandling och plåtarbeten.

I monter B04:36 består utställarna av följande företag:
Relicomp Oy; Ledande inom tunnplåts- och tryckformningsteknologin, från produktutveckling till komponenttillverkning samt systemleveranser för maskin- och fordonsindustrin.
Laukamo; systemleverantör och tillverkare, erbjuder bl.a. tunnplåtsprodukter, formsprutning, telecomprodukter, prototyper samt andra tjänster.
Tarkmet Oy; Företaget vars fokus ligger på mekanisk konstruktion presenterar MKH-Press, som i sin tur erbjuder fullständiga produktsortiment som inkluderar hydrauliska pressar och batteridrivna lyftmagneter.
Specialvalimo J.Pap Oy; Erbjuder krävande aluminiumgjutningar med kokillgjutning och pressgjutning samt CNC-bearbetning och planering.
Cajo Technologies Oy; Nordens ledande tillverkare av lasermärkningssystem och -lösningar till alla användsningsområden inom industrin och branding.
Sievi-Tools Oy; Erbjuder sina kunder snabb och flexibel 5-axlig bearbetning baserat på avancerad 3D-teknik. Vi erbjuder också bl.a. verktygstillverkning.

Välkommen till våra sammontrar A03:18 och B04:36!
Sammontrarna administreras av Andelslaget Viexpo i samarbete med Cleantech Kvarken.

http://www.viexpo.fi/framsida.html

Publicerad
2017-11-03
Bilder