SCIM Display AB

Med 5s i fokus

SCIM hjälper företag att hitta rätt produkter för att jobba mot 5S.
Allt fler arbetar mot 5S där ordning och reda står i fokus och hjälpmedel att nå målet efterfrågas.
SCIM har hög kvalitet på golvmarkeringar som på ett enkelt , hållbart och genomtänkt sätt hjälper er att hålla ordning.

Placeringsdekaler kombinerat med golvmarkering gör det tydligt för alla.
Visa säkerhetsrisker, återvinning, placeringar av maskiner, pallar m.m., truckgångar, gångstråk etc

Produkter anpassade för att kunna:
Sortera
Systematisera
Städa
Standardisera
Skapa vana

Magnetiska etiketter, gångskyltar, etiketthållare, vinyltryck och verktygsdekaler är bara ett urval av vad vi kan erbjuda!

Vi hjälper er att nå längre!

http://www.scim.se/sv/webshop/lagerplatsmarkning
Publicerad
2017-10-19
Bilder