Trelleborg Sealing Solutions Sweden AB

Trelleborgs Turcon® Roto L sänker driftskostnaderna

Trelleborg Sealing Solutions lanserar den unika Turcon® Roto L-tätningen. Dess patenterade design innebär att den bara tätar när det behövs. Den är avsedd för användning i system med central däcktrycksreglering (CTIS) och ger en ökad livslängd men framför allt hjälper den entreprenadfirmor och åkerier att spara energi och bränsle och därmed sänka sina totala driftskostnader.

Trelleborg Sealing Solutions har konstruerat en tätning som bara tätar kring axeln i ett CTIS-system när det verkligen behövs, det vill säga när däcket fylls på eller töms på luft. Konventionella tätningar i ett system med central däcktrycksreglering är ständigt i kontakt med fordonets hjulaxel vilket orsakar slitage på tätningen och skapar friktion som i sin tur förbrukar energi och därmed förbrukar bränsle i onödan. Genom att eliminera friktionen när däcket inte trycksätts förhindrar Turcon® Roto L onödiga energiförluster och sänker bränsleförbrukningen avsevärt.

Ökad livslängd
– Den mest uppenbara fördelen med Turcon® Roto L-konceptet är att tätningens livslängd ökar. Eftersom tätningen bara är aktiverad ungefär tio procent av driftstiden hos axelsystemet betyder det att tätningssystemet kommer att fungera under fordonets hela livslängd. Ännu viktigare är dock att friktionen elimineras när tätningen inte är trycksatt. Det sparar energi och leder till betydande bränslebesparingar för fordonsägaren, säger Henrik Sindmark, Technical Knowledge Manager vid Trelleborg Sealing Solutions i Jönköping.

Turcon® Roto L kombinerar en tätningsläpp i polytetrafluoroeten (PTFE) med en gummimantel och en formstabil metalldel som förstärkning. Tätningens patenterade design innebär att tätningsläppen under största delen av tiden inte ligger an mot tätningsytan. Det är först när systemet trycksätts som tätningen aktiveras. Trycket får tätningsläppen att ligga an mot tätningsytan tills trycket återigen avlastas. Då fungerar gummimanteln som en fjäder som lyfter upp tätningsläppen till sitt ursprungliga läge.

En hel rad fördelar
Eftersom tätningen har mindre än hälften av friktionen hos en konventionell tätning för CTIS-system ger det fordonsföraren möjlighet att sänka eller höja däckstrycket när fordonet är i rörelse. För stora kommersiella däck är det här en operation som kan ta mellan 20 och 30 minuter. Om det kan göras medan fordonet körs mellan två olika jobb kan man spara in den tiden och få ut upp till 30 minuter mer arbetstid i stället för tomgång. Därmed kan man ytterligare sänka operatörens totala kostnader.

-Turcon® Roto L utvecklades ursprungligen främst för terränggående fordon men det finns andra användningsområden där den kan ge fördelar för användaren, fortsätter Henrik Sindmark.

Framtidsutsikter
– Prestandabilar är ett tänkbart användningsområde. När supersportbilar körs långsamt bör däcken ha lågt tryck. Vid höga hastigheter kommer bilarna att uppföra sig bättre om man har högt tryck i däcken eller rentav olika tryck på varje hjul, lite beroende på banan den körs på, avslutar Henrik Sindmark.

System för central däcktrycksreglering används ofta på jordbruks- och terrängfordon. Trycket i fordonets däck kan ökas eller minskas beroende på vilken typ av yta det körs på och vilken typ av fält eller plats det arbetar på.

Välkommen till monter A05:15 så berättar vi mer. Vi visar även hur Turcon® Roto L fungerar i praktiken.

http://www.tss.trelleborg.com/se

Publicerad
2015-11-09
Bilder