Svenskt Aluminium

Skapa Kundvärde i Världsklass

För att vara framgångsrik i den starkt konkurrensutsatta metallindustrin, måste svenska företag fortsätta att utveckla ett ännu större värde för sina kunder. Det behövs ett starkt fokus, och nya sätt att leverera kundvärde i världsklass.

Välkommen till en inspirationsföreläsning
Den 12 november kl 9:00-12:00, med efterföljande mingellunch

Lokal: Elmia Meetings, Elmiavägen 11, Jönköping

Under detta seminarium om erbjudanden kommer talare presentera insikter om hur man ska förstå kundernas värderingar, hur kundvärde kan integreras som en del av utvecklingen av anpassade erbjudanden samt hur man kan öka kundvärdesförsäljningen, bland annat.

Program:

Hur kan man styra verksamheten mot lönsamma kunder och ökat kundvärde?
Associate Professor Torkel Strömsten,
Handelshögskolan i Stockholm

Hur skapas förankring, färdplan och styrning av en förändring mot ökad kundorientering?
Anders Ekblad, Director Business Development at Volvo Group

Att utveckla industriella tjänster som skapar lojalitet och kundvärde
Biträdande Professor Daniel Lindström, Linköpings Universitet

Att skapa attraktiva erbjudande utifrån kundvärde
Thomas Fuchs, Division Manager Industrial Segments at AGA Gas AB

Hur behöver säljorganisationen utvecklas för att kunna möjliggöra ökad kundvärdesförsäljning?
Professor Jacob Rehme, Linköpings Universitet

Value selling - hur får man kunderna att vilja köpa nya tjänster?
Tor Haglund, Independent Advisor

Du som deltagare kommer att få med dig ett processmaterial som bygger på
talarnas inlägg, med ytterligare stöd i artiklar och studier.

Anmäl dig senast den 6 november till: info@mtcstiftelsen.se

Gratis anmälan. Begränsade platser, så anmäl dig snarast!

Detta seminarium presenteras i samarbete mellan Metalliska Material och Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum

(Se bifogad PDF)

Publicerad
2015-10-09
Dokument