Sennberg

Parallellmätning av luftburna och strukturburna ljud

Vid kvalitetskontroller eller långtidsövervakning av enheter, maskiner och fordon behöver man ofta göra flera olika vibrations- och ljudmätningar parallellt. Mätsystemet FX100 Audio Analyzer är den ideala plattformen för att snabbt och enkelt utföra sådana mätningar.

FX100 Audio Analyzer är ett moduluppbyggt system, utrustat med upp till fyra parallella analyskanaler. Till var och en av dessa kanaler kan man sedan ansluta mikrofoner och vibrationssensorer. Flexus FX100 erbjuder olika alternativ för fantomströmförsörjning, däribland ICP-matning.

Systeminstallation
Med mjukvaran FX-Control kan användaren kontrollera sin FX100 och se de anslutna sensorerna och justera deras egenskaper, såsom inmatning och känslighet. Användaren kan enkelt välja, gruppera och visa önskade mätningar genom att dra och släppa i programmet.

Resultat och analyser
Resultaten från mikrofonerna och vibrationssensorerna går att konfigurera i enheterna "dBSPL" och "m/s2". Man kan se specifika frekvensvärden liksom smalbands- och bredbandnivåer. De uppmätta värdena kan också presenteras som ett heltäckande FFT-spektrum eller som RTA. Med hjälp av "Pure Sound"-teknologi kan man fånga upp transienter. Därmed kan även testenhetens minsta mekaniska defekter, vilka yttrar sig som rispande, skrapande eller skramlande ljud, mätas inom ramen för en sådan kvalitetstest.

Resultaten kan behandlas ytterligare eller kombineras med hjälp av de många
beräkningsfunktionerna i mjukvaran FX-Control. Mätningarna och beräkningarna kan också jämföras mot godkänt/icke godkänt-kriterier. Totalt ger detta en omfattande analys av enheten som testas.

Datalagring och rapporter
Mätningarna och beräkningarna som görs i FX-Control kan lagras i olika dataformat. Om så önskas kan en automatiserad mätrapport genereras i slutet av mätningen. Formatet på
rapporten kan konfigureras fritt av användaren.
FX100 Audio Analyzer med mjukvaran FX-Control är ett modernt, kraftfullt och flexibelt
mätsystem som passar perfekt för luft- och strukturburna ljudmätningar.
Sennberg är distributör av NTi Audios produkter i Sverige.

Kontakt
Stephan Segermark, säljchef Sennberg
Tel: 08-566 16 403
E-post: stephan.segermark@sennberg.se

Berno Nigsch, product manager NTi Audio
Tel: +423 239 60 60
E-post: b.nigsch@nti-audio.com

För högupplösta bilder kontakta
Charlotte Ekbom, marknadsansvarig Sennberg
Tel: 08-566 16 405
E-post: charlotte.ekbom@sennberg.se

Om Sennberg
Sennberg är ett svenskt agenturföretag inom professionellt ljud och ljudteknik. Sennberg
marknadsför ljudprodukter riktade till professionella kunder såsom installatörer, studior,
broadcasting och industri. Våra kunder köper bland annat audiokontakter, akustikmaterial,
kablar, mikrofoner, mätinstrument, högtalare, förstärkare, hörslingor och mikrofonbommar.
Sennberg grundades 1979, har ca 10 anställda och kontor i Stockholm. Läs mer: www.sennberg.se

Om NTi Audio
NTI Audio är en av de ledande tillverkarna av mätinstrument, som framförallt riktar sig till den professionella audio-, broadcast- och telekommunikationsbranschen. Företaget har över 30 års erfarenhet av design och tillverkning av högprecisionsinstrument inom audiomätning inkluderat sådana klassiker som AudioTracer & AudioGraph, audioanalysinstrument som A1, A2 och A2D fram till dagens Rapid Test-serier RT-2M och RT-2X. NTi Audio har huvudkontor i Liechtenstein. Läs mer: www.nti-audio.com

Publicerad
2016-09-26
Dokument