Sennberg

Pålitliga ljud- och vibrationsmätningar i en enhet med XL2 Analyzer

Maskiningenjörer måste ta hänsyn till både struktur- och luftburet energiutsläpp. Mätinstrumentet XL2 Analyzer från NTi Audio är ett enkelt, handhållet verktyg som tillförlitligt mäter både vibrationer och akustiska ljud. På så sätt får användaren all den information som han eller hon behöver för att kunna utforma maskinerna på bästa sätt, med oöverträffad kvalitet.

XL2 Analyzer är ett respekterat mätinstrument för att göra pålitliga ljud- och vibrationsmätningar. Det startar upp direkt och ger en djupgående analys - 1/12-oktav RTA och zoom FFT med 0,4 Hz upplösning - som visas på en handhållen skärm och sparas på ett internt SD-minneskort.

Växla enkelt mellan ljud- och vibrationsmätningar. Med hjälp av smart sensor-teknologi kan kalibrerade mätningar göras utan några manuella justeringar i parameterinställningarna. Mätningarna görs antingen med NTi Audios mätmikrofoner eller med en ICP-adapter (48V) för vibrationssensorer. Vibrationsdatan måste sedan importeras till ett MS Excel-formulär för att vibrationsenheterna ska bli synliga.

XL2 uppfattar mycket låga ljud och mäter med oerhörd precision i spannet från 5 Hz till 20 kHz. Ljudinspelningar medföljer för verifiering av resultatet. Arbetet för underhållsingenjörer blir också enklare med de förspecificerade gränsvärdena för ljud och vibrationer som finns nedladdade i XL2. Därmed kan ingenjörer enkelt se om maskinerna är felinställda och behöver åtgärdas, utan tidskrävande driftsstopp.

XL2 kan dessutom integreras med obevakade övervakningssystem, med kommunikation via USB, Ethernet, wi-fi eller mobila datanätverk, så att användaren kan få förebyggande
mätresultat och därmed kan förutsäga när underhåll behöver göras. XL2 är en smart
investering och en självklar del i alla designingenjörers verktygslåda.
Sennberg är distributör av NTi Audios produkter i Sverige.

Om Sennberg
Sennberg är ett svenskt agenturföretag inom professionellt ljud och ljudteknik. Sennberg
marknadsför ljudprodukter riktade till professionella kunder såsom installatörer, studior,
broadcasting och industri. Våra kunder köper bland annat audiokontakter, akustikmaterial,
kablar, mikrofoner, mätinstrument, högtalare, förstärkare, hörslingor och mikrofonbommar.
Sennberg grundades 1979, har ca 10 anställda och kontor i Stockholm.
Läs mer: www.sennberg.se

Om NTi Audio
NTI Audio är en av de ledande tillverkarna av mätinstrument, som framförallt riktar sig till den professionella audio-, broadcast- och telekommunikationsbranschen. Företaget har över 30 års erfarenhet av design och tillverkning av högprecisionsinstrument inom audiomätning inkluderat sådana klassiker som AudioTracer & AudioGraph, audioanalysinstrument som A1, A2 och A2D fram till dagens Rapid Test-serier RT-2M och RT-2X. NTi Audio har huvudkontor i Liechtenstein.
Läs mer: www.nti-audio.com

Kontakt
Stephan Segermark, säljchef Sennberg
Tel: 08-566 16 403
E-post: stephan.segermark@sennberg.se

Berno Nigsch, product manager NTi Audio
Tel: +423 239 60 60
E-post: b.nigsch@nti-audio.com

För högupplösta bilder kontakta
Charlotte Ekbom, marknadsansvarig Sennberg
Tel: 08-566 16 405
E-post: charlotte.ekbom@sennberg.se

Publicerad
2016-10-19
Dokument