EJOT-AVDEL

EJOT visar flytborrande skruvapplikationer på ELMIA Underleverantör.

Vid årets ELMIA Underleverantörsmässa kommer EJOT i monter B05:23 att demonstrera flytborrande skruvapplikationer – live, tag chansen och upplev det framkanten av infästningsteknologi irl.
Generellt om flytborrande skruv, Skruven kommer i kontakt med materialet med användning av relativt högt axiellt tryck och rotationshastighet. Den genererade värmen gör materialet mjukt och formbart nog att formas och perforeras.
Som skruven skjuter in i materialet, bildar en del av det förskjutna materialet en krage runt ytan på arbetsstycket, dessutom bildas en bussning i den nedre ytan av arbetsstycket. Allt detta sker inom loppet av några sekunder. Den resulterande krage och bussning kan vara upp till 3 gånger den ursprungliga materialtjockleken vilket ger betydande fördelar när klämkrafter behöver ökas, samt ett resulterande längre gängingrepp. Diametern på bussningen blir noggrant bestämd av den cylindriska delen av FDS skruven, vilket ger överlägsna dynamiska egenskaper.

Tack vare goda hanterings och bearbetningsegenskaper, är stål fortfarande det dominerande materialet i tillverkningsindustrin. Konkurrerande material, som aluminium, används allt oftare och då främst i tillämpningar som kräver lägre vikt. Mot denna bakgrund har stålindustrin utvecklat ett antal nya legeringar, som kännetecknas av mycket hög hållfasthet och samtidigt lyckats bibehållna mycket bra bearbetningsegenskaper. Samtidigt går utvecklingen av moderna aluminium legeringar i en rasande fart och aluminium används i flertalet bärande konstruktioner redan idag.

Utöver kallformade, mjuka stål som typiska djupdragna material, finns de mikrolegerade tunna stålen och flerfas stålen i tillämpningar och bland andra har en särskild betydelse inom höghållfasta konstruktioner som kan behöva sammanfogas. Ofta skall någon av dessa stålkvalitéer sammanfogas med ett lättviktsmaterial som aluminium i en kaross applikation inom lättbyggnadsteknik i fordonsindustrin. Det optimala utnyttjandet av de respektive egenskaperna hos dessa material (stål och aluminium) kräver ofta ett nytänkande inom sammanfogningen. Där konventionell teknik sällan möter de högt ställda kraven.

Här öppnar flytborrande skruv EJOT FDS® nya möjligheter. Tack vare designen med speciell anläggning mot materialet som skall fogas och den extruderande funktionen skruven erbjuder, erhålls en resulterande muttergänga som är metrisk, tight, samt extruderad till maximal längd. Eftersom muttergängan är metrisk lämpar sig metoden även för förband som skall underhållas. Eftersom muttergängan dessutom krymper på skruven bildas ett tight förband som inte har något spel och som är vätska och gas säkrat. Metoden tillåter imponerande värden på klämkraft, statisk såväl som dynamisk säkerhet.

EJOT FDS® fungerar även utan pilothål eller annan kostsam förbearbetning. Eftersom förborrning eller stansning kan elimineras och toleranserna sättas grövre förbilligas typiskt förbandet. EJOT FDS® är således inte enbart en problemlösare för speciella tillämpningar, tvärt om, bredden på applikationer där EJOT FDS® används spänner över många industriella applikationer från automotive till stegar och skåpbyggnation.

http://www.ejot.com/medias/sys_master/products/8802799845406.pdf
Publicerad
2015-10-09
Bilder
Dokument