Cajo Technologies Oy

Cajo Technologies och laserns nya dimensioner

Cajo Technologies är specialist på att utveckla och förädla användning av laser i märkning och färgmönstring på de flesta material.
Företaget utvecklar ständigt nya produkter och applikationer med en hisnande fart. Särskilt företag inom industrin är tacksamma för den snabba takten nya funktioner har tagits fram. Cajo Technologies har hittills patenterat bl.a. en alldeles unik metod som möjliggör märkning och mönstring i färg på rostfritt stål. De senaste genombrotten och rönen är att göra märkningar i färg på anodiserat aluminium, kromytor, polymerer samt silver. Samtliga märkningar och mönstringar görs helt utan färg- eller tillsatsmedel.
Cajos patenterade färgmönstringsteknologi är unik. Metoden grundar sig på laserbearbetning och erbjuder en lösning för mönstring och märkning i färg samt färgning på rostfritt stål och många andra material. Företaget erbjuder även skräddarsydda märkningssystem med tillhörande underhållstjänster för industriella produktionslinjer. Teknologin är mycket kostnadseffektiv och ekologisk, eftersom inga tillsats- eller färgmedel används.

www.cajo.fi/se

För ytterligare information kontakta:

Export Manager (Europe)
Leif Granlund
+358 40 674 8282
leif.granlund@cajo.fi

Besök oss i monter A03:18

http://www.cajo.fi/se
Publicerad
2015-11-05
Bilder