Om den franska marknaden

Frankrike är Sveriges åttonde största exportmarknad med 5,6% av vår totala export. På den franska marknaden för underleverantörer är motorindustrin absolut störst. 2011 stod tunga och lätta fordon samt komponentleverantörer för en tredjedel av inköpen från underleverantörer i Frankrike.

Men efterfrågan i andra branscher växer snabbare. 2010–2011 ökade efterfrågan från järnväg, anläggningsarbeten och jordbruksmaskiner med hela 15 procent. Dessa branscher står nu för en tiondel av underleverantörernas försäljning på den franska marknaden.

Efterfrågan från flyg- och vapenindustrin gick fram med drygt 8 procent och står för nästan en femtedel av underleverantörernas leveranser.
Drygt en tiondel av underleverantörernas försäljning går till elektronikbranschen.

Fordon
Frankrike är Europas tredje största marknad inom fordonsindustrin. Här finns Renault, PSA-gruppen med Peugeot och Citroën, och tunga fordon som Renault Trucks. Både de franska tillverkarna och franska staten satsar stort på utvecklingen av elbilar, vilket även det är en spännande marknad för svenska underleverantörer.

Miljö
Frankrike har en av Europas mest ambitiösa strategier för att uppnå EU:s klimatmål 2020. Målet är att bli ett av de ledande länderna inom förnyelsebar energi. För att nå dit har man vidtagit flera åtgärder, infört incitament och gjort investeringar. Här finns affärsmöjligheter för svenska företag.

Vindkraft
Den havsbaserade vindkraften prioriteras i Frankrike. Målet är att den ska täcka 3,5 procent av elbehovet i landet år 2020. För att nå dit har den franska regeringen uttryckt intresse att samarbeta med utländska aktörer.