Tack för din anmälan!

Elmia Subcontractor är glädjande nog en mässa som röner ett mycket stort intresse att ställa ut på. För att alla företag ska hanteras rättvist har vi därför arbetat fram nedanstående process.

Det gör att det kan dröja ännu ett litet tag till innan du får en konkret återkoppling på din anmälan, men du finns hela tiden med i våra planeringslistor! 

  • Utställare med flerårig tradition på montrar kontaktas och orderbekräftas.
  • Lediga ytor föreslås till de som tidigare ställt ut på mässan och anmält sig men önskar flytta, utöka eller på annat sätt förändra sin monteryta.
  • Kontakt med förslag till placering för de företag som är ”nya” på mässan.

Vi jämför också nya intressenters verksamhet mot vårt produktregister. Produktregistret definierar vilka grupper av utställare som har möjlighet att ställa ut på Elmia Subcontractor. Detta görs i syfte att behålla mässans renodling vilket också är en av dess styrkor. Här ställer bara underleverantörer till tillverkningsindustrin ut. Mässan blir på detta sätt synnerligen träffsäker för besökaren. 

Har du några funderingar eller synpunkter så är du välkommen att kontakta oss.

På återhörande!

 

Med vänlig hälsning

Projektteamet