Samlingsmonter Hannover 2019 | Subcontractor

Tyskland är svensk industris viktigaste exportpartner och den växande globala konkurrensen gör att det blivit allt viktigare för svenska leverantörer att stärka sin exportverksamhet. Sedan ett par år samarbetar Elmia Subcontractor och den tyska underleverantörsmässan Industrial Supply (del av Hannover Messe). I sin roll som partner till tillverkningsindustrin har Elmia Subcontractor arrangerat samlingsmonter 2017 och 2018 för att på så vis stötta svenska leverantörers satsningar på export och skapa fler möjligheter att nå internationella kunder.

Sverige är Hannover Messes partnerland 2019

2019 kommer satsningen vara ännu större då Sverige som första land i Skandinavien är officiellt partnerland till mässan. Sveriges övergripande tema och profilering är Sweden Co-Lab, ”Sverige är ett växthus för samskapande (Co) och innovation (Lab) – tillsammans skapar vi!” Att ställa ut på mässan i samlingsmontern ger en unik möjlighet till bred exponering till mässans besökare.

Samlingsmonter 2019 i Elmia Subcontractors regi

Elmia tillsammans med Fordonskomponentgruppen kommer att arrangera en samlingsmonter 2019 för svenska leverantörer till tillverkningsindustrin. Är du intresserad av att delta? Fyll i intresseanmälan på länken nedan så håller vi dig uppdaterad om upplägg och förutsättningar. Koncept, priser och tidsplan kommer att kommuniceras i slutet av augusti.


Fyll i den icke-bindande intresseanmälan här

 

 

Elmia Subcontractors samlingsmonter 2017 och 2018 har genomförts i samarbete med Sinf och FKG som båda jobbar med att skapa förutsättningar för export för sina medlemsföretag.

Logotyp FKG Logotyp Sinf

Om världens viktigaste industrimässa - Hannover Messe

Industrial Supply äger rum i Hannover 1-5 april 2019 och är en av sex ledande mässor som arrangeras på samma plats: 2018 samlade hela industrimässan över 5000 utställare där cirka 1800 ställde ut på Industrial Supply. Hela mässan lockade 210 000 besökare, varav 70 000 kom från utanför Tyskland. Parallellt med Hannover 2018 arrangerades även logistikmässan CeMat med över 600 utställare.

Industrial Supply lockar besökare från hela världen Det skapar möjligheter för svenska leverantörer till att etablera och stärka sin position inte bara på den tyska marknaden utan också globalt.

Mässor inom Hannover Messe 2019:

  • Industrial Supply
  • Integrated automation, motion & drive
  • Energy
  • Digital Factory
  • Research & Technology
  • ComVac

Läs mer om mässan Industrial Supply på deras hemsida.