Elmia Subcontractor Pop-up Expo

I år gäller det att planera ditt mässbesök på Elmia Subcontractor noga för att pricka in det ämne som intresserar dig mest. Varje dag lägger vi extra fokus på ett ämne på scenen Subcontractor Direct och förstärker genom en miniutställning på Pop-up Expo.
Plats för utställningen är Hall D05:30.


Observera att företagen endast deltar på mässan under angiven dag!