Områdeskarta med utställarparkering

 

På områdeskartan kan du se utställarparkeringen. För att få tillgång till denna beställer du parkeringsbiljett (som gäller alla mässdagar och under in- och utflytt) på hemsidan via ditt utställarlogin. Uppställning av släpkärror, små lastbilar m.m. finns. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att de inte får köras ut från mässområdet under mässdagarna.

OBS! Utställarparkering i direkt anslutning till Hall C och D är flyttad, med anledning av att vi även i år öppnar upp en besöksentré direkt in i Hall D. Dessa ytor är därmed besöksparkering och utställarparkeringskortet gäller inte här.

Öppna områdeskartan som PDF här