Vinnande check till Polen

Fler ben att stå på. Det var målet när Smålands Stålgjuteri började titta på marknader utanför Sveriges gränser. De sökte bidrag från Tillväxtverket och har idag både kunder och tillverkning i Polen.

Familjeföretaget Smålands Stålgjuteri drivs av tre bröder i andra generationen. Deras specialitet är tillverkning och konstruktion av stålgjutgods i mindre volymer, med fokus på hög service. I början av 2000-talet blev prispressen från kunderna allt hårdare och man insåg att fler ben behövdes för att göra verksamheten stabil.
– Det är nog många underleverantörer som kan känna igen sig här. Kunderna vill ha din kunskap och kvalitet, men de vill inte ha dina priser, säger företagets vd Per Ytterell och berättar att de började titta på möjligheten att ha viss del av verksamheten någon annanstans, för att senare kunna etablera sig på den marknaden och sälja där också.

Ett nej är också ett steg
Studieresor gick till både Kina och Baltikum men det kändes inte riktigt rätt, så man backade.
– När man gör undersökningar och tittar på saker som man tror kan vara till nytta kan det bli så att man känner ”nej, det var inget för oss”. Men då har man ändå kommit ett steg längre i vad man söker, menar Per Ytterell.

Rätt expertis utifrån
När företaget några år senare började fundera på om Polen eller Turkiet kunde vara ”rätt” ansökte man om Tillväxtverkets affärsutvecklingscheck för att få hjälp att finansiera satsningen.
– Vi tog in en konsult för pengarna. Han kände till marknaderna bra och hade insyn ”bakom kulisserna”. Vi stämde av hela tiden. Han förberedde resorna och vi var med och tittade. För varje gång man gör det får man mer kött på benen och vet lite mer vad man söker.

Växer på ny marknad
Valet föll till slut på Polen där Smålands Stålgjuteri idag har både kunder och leverantörer.
– Vi hittade en samarbetspartner i Polen som vi började med så smått för ett par år sedan. Och när man väl är på plats är det alltid lättare att ta nästa steg. Då hittar man nästa partner och nästa. Det har byggts på hela tiden.

Pers bästa tips för att lyckas med checkerna:

– I och med att det är en begränsad peng är det bra att vara väl förberedd. Sök för ett projekt där du har skalat av och undersökt lite själv. Det är bra att veta vilka marknader som är intressanta, kanske till och med områden eller specifika företag som du vill kika närmare på.

– När man lär sig att ringa in och beskriva projektet kan man hitta nya projekt, som kanske har legat som en idé men som man inte kommit till skott med tidigare. Vi har till exempel ett nytt projekt som vi sökt stöd för och som precis har gått i lås. Det är bra att checkarna finns så att man kan göra sådana här punktinsatser.

Läs mer om företagen som har gjort en liknande resa!

Lidhs Verktyg
Smålands Stålgjuteri